Business Finlandin AV-tuotantokannustimella positiivisia vaikutuksia


Business Finland on teettänyt väliarvioinnin vuoden 2017 alussa lanseeratusta audiovisuaalisen alan tuotantokannustimesta. Väliarvioinnilla selvitettiin AV-tuotantokannustimen vaikuttavuushyötyjä Suomelle sekä laadittiin kehittämissuosituksia. Lue väliarviointi täällä.


Tuotantokannustin on houkutellut kansainvälisiä levitysyhtiöitä investoimaan suomalaisiin tuotantoihin ja lisännyt kotimaisen yksityisen rahoitussektorin kiinnostusta tuotantojen rahoittamiseen. AV-tuotantokannustimen suurin hyöty on ollut työllistävä vaikutus, sillä sen avulla on saatu nostettua tuotantobudjetteja. Suomalaiset tuotantoyhtiöt ovat voineet kasvattaa IP-oikeuksiaan kannustimen ansiosta. Tuotannot ovat työllistäneet huomattavasti myös majoitus-, ravitsemis- ja logistiikka-aloja.


AV-tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutuneista tuotantoon liittyvistä kustannuksista koti- ja ulkomaisille tuotantoyhtiöille. Sen avulla pyritään edistämään ulkomaisten ja kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen sijoittumista Suomeen ja sitä kautta vahvistamaan audiovisuaalista toimialaa sekä muuta elinkeinotoimintaa alueilla, joilla tuotantoja toteutetaan.

34 views

Creative Finland

#creativefinland 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • SoundCloud

Käynti- ja postiosoite

Creative Finland

Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA 

Kaikukatu 4 A

00530 Helsinki 

Verkostojohtaja, sisällöt ja hankeviestintä

Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi

Viestintäkoordinaattori, hankeviestintä ja verkkosivut

Essi Niemenmaa

+358 40 0187 618

essi.niemenmaa (a) creativefinland.fi

​​Projektijohtaja, hallinto ja talous

Katariina Malmberg

+358 50 5727 283

katariina.malmberg (a) creativefinland.fi

Creative Finland -hankkeen tietosuojaseloste

© Creative Finland / AGMA