Business Finlandin AV-tuotantokannustimella positiivisia vaikutuksia


Business Finland on teettänyt väliarvioinnin vuoden 2017 alussa lanseeratusta audiovisuaalisen alan tuotantokannustimesta. Väliarvioinnilla selvitettiin AV-tuotantokannustimen vaikuttavuushyötyjä Suomelle sekä laadittiin kehittämissuosituksia. Lue väliarviointi täällä.


Tuotantokannustin on houkutellut kansainvälisiä levitysyhtiöitä investoimaan suomalaisiin tuotantoihin ja lisännyt kotimaisen yksityisen rahoitussektorin kiinnostusta tuotantojen rahoittamiseen. AV-tuotantokannustimen suurin hyöty on ollut työllistävä vaikutus, sillä sen avulla on saatu nostettua tuotantobudjetteja. Suomalaiset tuotantoyhtiöt ovat voineet kasvattaa IP-oikeuksiaan kannustimen ansiosta. Tuotannot ovat työllistäneet huomattavasti myös majoitus-, ravitsemis- ja logistiikka-aloja.


AV-tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutuneista tuotantoon liittyvistä kustannuksista koti- ja ulkomaisille tuotantoyhtiöille. Sen avulla pyritään edistämään ulkomaisten ja kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen sijoittumista Suomeen ja sitä kautta vahvistamaan audiovisuaalista toimialaa sekä muuta elinkeinotoimintaa alueilla, joilla tuotantoja toteutetaan.

49 views