Creative Finland esittäytyy

Luovaa osaamista -koordinaatiohanke Creative Finland on käynnistynyt keväällä Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys ry AGMAssa.


Hanketta vievät eteenpäin verkostojohtajana Anu-Katriina Perttunen, projektinjohtajana Kati Uusi-Rauva ja viestintäkoordinaattorina Vappu Tainio. Olemme iloisia, että pääsemme tekemään yhteistyötä teidän kanssanne! Esittäydymme oheisella videolla:


Creative Finland on ensi sijassa viestinnällinen hanke, jossa pyritään tiedon keruun, tuottamisen ja jakamisen kautta brändäämään suomalaista luovien alojen toimialakenttää sekä sen hyödyntämismahdollisuuksia muilla toimialoilla ja kansainvälisesti. Viestinnän lisäksi hankkeen ydintehtäviin kuuluvat luovien alojen kansallisen toimijaverkoston kokoaminen sekä luovan osaamisen integroituminen kasvuekosysteemeihin.


Saamme kesän aikana Creative Finland-viestintäkanavat kuntoon, jolloin pääsemme kertomaan myös teidän hankkeistanne laajemmalle yleisölle.

64 views

Creative Finland

#creativefinland 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • SoundCloud

Käynti- ja postiosoite

Creative Finland

Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA 

Kaikukatu 4 A

00530 Helsinki 

Verkostojohtaja, sisällöt ja hankeviestintä

Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi

Viestintäkoordinaattori, hankeviestintä ja verkkosivut

Essi Niemenmaa

+358 40 0187 618

essi.niemenmaa (a) creativefinland.fi

​​Projektijohtaja, hallinto ja talous

Katariina Malmberg

+358 50 5727 283

katariina.malmberg (a) creativefinland.fi

Creative Finland -hankkeen tietosuojaseloste

© Creative Finland / AGMA