Edelläkävijyydestä kestävää kasvua – luovalla osaamisella merkittävä rooli kaupunkien kehittämisessä

Hallituksen valmisteleman tuoreen kaupunkiohjelman 2018-2022 keskeisissä linjauksissa ja toimenpiteissä korostuu luovan osaamisen ja kulttuurin merkitys, kun viedään eteenpäin tavoitteita ja toimia, joilla kaupunkien kasvua, kestävyyttä ja hyvinvointia voidaan tukea.


Kaupunkien ja alueiden näkökulmasta luovat alat lisäävät elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä synnyttävät uusia työpaikkoja. Toimintalinjauksissa todetaan, että "kasvun aikaansaamiseksi palveluiden ja tuotteiden kehitystyössä vahvistetaan luovien ja muiden alojen yritysten yhteistyötä ja alueellista verkottumista sekä edistetään luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä".


Kaupunkiohjelma on ajanmukainen näkemys tavoitteista ja toimista, joilla kaupunkien kasvua, kestävyyttä ja hyvinvointia voidaan tukea. Se sisältää kansallisia strategisia tavoitteita sekä keskeisiä toimenpiteitä.


Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on kaupunkien kulttuurinen tarjonta, joka nostetaan strategisesti vahvistettavaksi vetovoimapalveluksi. Tämä vahvistaa kaupunkeja kulttuurimatkailukohteina ja tapahtumapaikkoina.


Tutustu koko ohjelmaan työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuissa >

36 views