Kansainvälisille markkinoille viedään viestiä suomalaisesta vastuullisesta ja laadukkaasta muodista

Business Finland on tukenut suomalaisia muotialan yrityksiä kansainväliseen kasvuun keväällä 2020 alkaneen Finnish Fashion Accelerator -kiihdyttämöohjelman avulla. Mukaan valittiin brändit, joilla on eniten kansainvälistä potentiaalia.

Suomalaiset muotibrändit Myssyfarmi
Myssyfarmi

Finnish Fashion Accelerator -kiihdyttämöohjelman kautta on avattu mahdollisuuksia Pohjois-Amerikan muotimarkkinoille. Business Finlandin asiantuntijan Antti Salmisen mukaan hankkeessa mukana olevia brändejä on autettu mm. verkostoitumisessa paikallisten toimijoiden kanssa, markkinahinnoittelussa ja markkina-aseman vakiinnuttamisessa. Osa brändeistä osallistui helmikuun lopussa New Yorkin Designers + Agents -ammattilaismessuille.


Ohjelmassa mukana olleet brändit ovat Hálo, Lovia, Myssyfarmi, Nomen Nescio ja Terhi Pölkki Design. Business Finlandin mukaan näiden viiden brändin katsotaan tällä hetkellä olevan Suomen kansainvälisimpiä ja Yhdysvaltain markkinassa hyvin resonoivia pieniä ja keskisuuria muodin startup-yrityksiä. Kestävä kehitys ja vastuullinen tuotanto ovat keskeisiä tekijöitä kaikkien muotibrändien liiketoiminnassa.


Suomalaiset muotibrändit saivat myös mahdollisuuden osallistua Philadelphia Fashion Incubatorin vetäjän Elissa Bloomin nimenomaan suomalaisille yrityksille räätälöimään kiihdyttämöohjelmaan Business Finlandin tuen kautta.


Kiihdyttämöohjelman kautta Myssyfarmilla, Lovialla ja Hálolla on käynnistynyt yhteistyö paikallisen PR-toimiston kanssa, jonka kautta saadaan showroom-näkyvyyttä Manhattanilla. Hálo ja Terhi Pölkki löysivät ohjelman kautta paikallisen myyntiagentin.


Hankkeelle on jo tulossa jatkoa. Antti Salminen on suunnittelemassa toista muotialan kiihdyttämöohjelmaa ja on ollut Finnish Fashion Accelerator -kiihdyttämöohjelman puitteissa aktiivisesti yhteydessä kotimaisiin muotibrändeihin. Toiseen vaiheeseen on tarkoitus valita hieman isompia yrityksiä, jotka jo ovat kansainvälistymisen kynnyksellä.


Taustatukea muotibrändien kansainvälistymiseen löytyy myös Business Finlandin tuoreesta raportista International growth of Finnish B2C Fashion, jossa on kartoitettu suomalaisen muotialan kansainvälisen kasvun edellytyksiä.


Raportin mukaan suomalaisella muotialalla on merkittävät kansainväliset kasvumahdollisuudet, ja suomalaisyrityksillä on poikkeuksellinen kasvun paikka, kun megatrendit ja kuluttajakäyttäytymisen muutos lisäävät erityisesti vastuullisen muodin ja suoran kuluttajakaupan kysyntää.


Tiedustelut: Senior Specialist Antti Salminen, Business Finland, antti.salminen(at)businessfinland.fi

74 views