Kutsu työpajoihin: Luovan talouden tiekartan laatiminen

Luovan talouden tiekartan laatiminen – millaisilla toimilla edistämme luovan talouden roolia Suomen elinkeinoelämässä?


Nykyisen hallituksen tavoitteena on, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat. Näin tavoitellaan kaikkien toimialojen kasvuhakuisuutta sekä tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa rohkeaa uudistumista.


Luovan talouden tiekarttatyön tarkoituksena on asettaa tavoitteita ja kirjata suunnitelma, joilla luovaa taloutta edistetään. Työprosessin tuloksena syntyy joukko toimenpiteitä sekä niiden toimeenpanosuunnitelma, joita julkinen ja yksityinen sektori lähtevät yhdessä toteuttamaan. Yksi toimeenpanon väline on Business Finlandiin sijoitettu Creative Business Finland -ohjelma.


Tiekarttatyön käynnistämiseksi järjestetään sarja työpajoja, joissa kirjataan yhteisiä tavoitteita ja alustetaan eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä. Työ jatkuu haastattelujen ja kirjallisten ehdotusten muodossa kohti päätösseminaaria, jossa tavoitteet ja toimenpiteet voidaan sopia.


Luovan talouden piirissä olevaa liiketoimintaa tarkastellaan tiekarttatyössä kolmesta näkökulmasta:

 • monistettavat luovat sisällöt kansainvälisenä liiketoimintana

 • luovan osaamisen ja luovien palveluiden käyttö osana yrityksen arvonluonnin kasvattamista

 • alueiden veto- ja pitovoimaan tähtäävien elämyksellisyyttä ja kulttuuria hyödyntävien liiketoimintaekosysteemien kehittäminen.

Työpajoista ja sen jälkeen tehtävistä täydentävistä haastatteluista sekä kirjallisesti kerätyistä ehdotuksista tuotetaan yhteenveto sekä alustavia suosituksia tiekartan pohjaksi. Tiekartta-luonnos käsitellään omassa työpajassa alkuvuodesta 2020.


Luovan talouden tiekarttatyön toteutuksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Prosessin koordinaattorina toimii Creative Finland.


Tervetuloa!1. MONISTETTAVAT LUOVAT SISÄLLÖT


Työpajassa pohditaan liiketoiminnan haasteita erityisesti monistettaviin luoviin sisältöihin perustuvan liiketoiminnan näkökulmasta. Aikaisemmissa selvityksissä keskeisiksi kysymyksiksi ovat nousseet seuraavat aiheet:

 • Liiketoiminta-, tuotteistamis- ja kansainvälistymisosaaminen (liiketoiminnan välineet), tarvittavat yrityspalvelut luovien alojen yrityksille

 • Ammatillisten osaajien vaje, erit. peli- ja av-alat (sisältöosaaminen), osaamisen päivittämisen ja ylläpitämisen toimintatavat ja rakenteet

 • Kansalliset ja kansainväliset verkostot ja ekosysteemit, kuinka yritykset uudistuvat esim. digitaalisen murroksen tuomissa muutoksissa.

AIKA: tiistai 10. joulukuuta 2019 klo 9:30-12:30

PAIKKA: Ekberg Extra (kahvilan yläkerta, 2. krs), Bulevardi 9, 00120 Helsinki

ILMOITTAUTUMINEN: 2. joulukuuta 2019 mennessä tästä linkistä: https://forms.gle/UUhDEHCdE58j3B6Q7


Paikkoja työpajoihin on rajoitetusti, joten pyydän sitovaa ilmoittautumista. Kuhunkin työpajaan otetaan pääsääntöisesti yksi henkilö/organisaatio. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille lähempänä työpajapäivää. Työpajaan ei ole mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Työpajan fasilitaattorina toimii Digital Media Finland Oy.


2. LUOVAN OSAAMISEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ OSANA YRITYKSEN ARVONLUONNIN KASVATTAMISTA


Työpajassa pohditaan erityisesti luovan osaamisen ja luovien palveluiden käyttöä osana yrityksen arvonluonnin kasvattamista. Aikaisemmissa selvityksissä keskeisiksi kysymyksiksi ovat nousseet seuraavat aiheet:

 • Luovan osaamisen vipuvaikutuksen tunnistaminen liiketoiminnan kehittämisessä, luovan osaamisen tuottama lisäarvo ja vaikutusten mittaaminen

 • Luovan osaamisen palvelutarpeet (asiakkaat), ostamisen osaaminen, innovatiiviset hankinnat ja luovan osaamisen myyminen, palveluverkostot ja ekosysteemit

 • Yksinyrittäjät ja useasta lähteestä työllistyvät – työn murroksen vaikutukset, luovan osaamisen ja yrittäjäosaamisen yhdistäminen

AIKA: keskiviikko 11. joulukuuta 2019 klo 9:30-12:30

PAIKKA: Ekberg Extra (kahvilan yläkerta), Bulevardi 9, 00120 Helsinki

ILMOITTAUTUMINEN: 2. joulukuuta 2019 mennessä tästä linkistä: https://forms.gle/6rxC5Rjv1HVPGRSu9


Paikkoja työpajoihin on rajoitetusti, joten pyydän sitovaa ilmoittautumista. Kuhunkin työpajaan otetaan pääsääntöisesti yksi henkilö/organisaatio. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille lähempänä työpajapäivää. Työpajaan ei ole mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Työpajan fasilitaattorina toimii Wevolve Oy.


3. TAPAHTUMAT, TAIDE- JA KULTTUURIPALVELUT ELÄMYKSELLISEN YMPÄRISTÖN TUOTTAJINA


Työpajassa pohditaan liiketoiminnan haasteita erityisesti tapahtumiin sekä taide- ja kulttuuripalveluihin perustuvan liiketoiminnan näkökulmasta. Aikaisemmissa selvityksissä keskeisiksi kysymyksiksi ovat nousseet seuraavat aiheet:

 • Kansalliset verkostot ja alueellisten voimavarojen koordinointi; mm. elokuvakomissiot

 • ELY-keskusten, kuntien ym. muiden julkisten toimijoiden rooli liiketoiminnan mahdollistajana

 • Tapahtumien ja elämyksellisyyden taloudellisen vaikuttavuuden mittarointi

AIKA: torstai 12. joulukuuta 2019 klo 9:30-12:30

PAIKKA: Ekberg Extra (kahvilan yläkerta), Bulevardi 9, 00120 Helsinki

ILMOITTAUTUMINEN: 2. joulukuuta 2019 mennessä tästä linkistä: https://forms.gle/LUMVowCjBUQUuEs7A


Paikkoja työpajoihin on rajoitetusti, joten pyydän sitovia ilmoittautumisia. Kuhunkin työpajaan otetaan pääsääntöisesti yksi henkilö/organisaatio. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille lähempänä työpajapäivää. Työpajaan ei ole mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. Työpajan fasilitaattorina toimii Pink Eminence Oy.459 views