Kysely: Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla pitkäkestoisia


Kuva: OKMCreative Finland oli mukana kokoamassa Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämää kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoille tehtyä kyselyä koronapandemian vaikutuksista yhteisöjen ja yksilöiden toimintaan.


"Kulttuurin toimiala on kärsinyt voimakkaasti koronapandemiasta ja epävarmuus tulevaisuudesta vaivaa. Tämä tulee esiin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin toimialan toimijoille tammikuussa tekemässä kyselyssä. Kyselyyn vastasi 2029 toimijaa." OKM

Lue OKM:n artikkeli tästä. Koko raporttiin pääset tutustumaan tästä.20 views