Luova ääni: Li Andersson

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa julkaistaan näkemyksiä ja kannanottoja luovaan talouteen. Sarjan aiemmat kirjoittajat ovat:

Sampo Terho

Kai Huotari

Mika Lintilä

Sirpa Pietikäinen

Outi Alanko-Kahiluoto

Hanna Kosonen


Creative Finland -hankkeen tehtävänä on nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä. Vahvistamme luovien alojen ääntä keskustellen, jakamalla tietoa ja viemällä luovuuden viestiä eteenpäin.

#luovaääni

Luovuudella taklataan tulevaisuuden haasteita


Li Andersson, kuva Pinja Nikki.

Suomen menestys on aina perustunut korkeaan osaamiseen ja näin tulee olla jatkossakin. Suomi ei ole ikinä ollut, eikä ikinä tule olemaan maa, joka pärjää palkkakilpailussa halpatyömaita vastaan, vaan me kilpailemme osaamisella ja laadulla. Kilpailukykysopimusten kaltaisten epäoikeudenmukaisten palkanalennusten sijaan pitää nostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta ja vahvistaa työntekijöiden työehtoja. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen haastavat seuraavien vuosikymmenien aikana koko nykyisen materiaaliseen kulutukseen perustuvan talousjärjestelmämme ja ihmiskunta tarvitsee luovuutta selvitäkseen murroksesta.


Luovien alojen määritelmä on häilyvä. Toisaalta sillä voidaan tarkoittaa perinteisiä taide- ja kulttuurialoja, mutta myös uudenlaista palvelumuotoilua tai vaikka peliteollisuutta. Kaikenlaista luovuutta tarvitaan ja se tulisikin nähdä läpileikkaavana teemana myös koulutuksessa kaikilla koulutusaloilla ja –asteilla. Luovuus tulisi nähdä laajemmin kykynä nähdä ja tehdä asioita totutusta poikkeavasti. Tätä tarvitsemme esimerkiksi perinteisten teollisuusalojen uudistamisessa. Yhtenä esimerkkinä vaikka perinteisen metsäteollisuuden ja vaateteollisuuden yhteiset innovaatiot ekologisten kankaiden valmistuksessa. Pakkausmateriaaleista valtaosa on muovia ja maailmalla on huutava pula biopohjaisista, kestävistä materiaaleista, joilla muovia voitaisiin korvata. Ratkaisuja tulee hakea sieltä, missä ne eivät ole itsestään selviä.


Perinteiset luovat alat, taide ja kulttuuri ansaitsevat myös kunnianpalautuksen. Taiteen ja kulttuurin rahoitusta pitäisi nostaa 1 prosenttiin valtion budjetista. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta pitää tukea, kulttuuri ei saa olla vain harvojen etuoikeus. Taiteen ja kulttuurin hyödyt sekä yksilöille että yhteiskunnalle tulee nähdä laajemman hyvinvoinnin kontekstissa.


Luovien alojen työntekijöiden pitäisi myös pystyä elämään työllään. Tämä tarkoittaa kunnollista toimeentuloa ja sitä, että taide ja kulttuuri mielletään ihan oikeaksi työksi. Perustuloon nojaava sosiaaliturva toisi turvaa projekteista ja pätkätyösuhteista toimeentulonsa saaville kulttuurityöläisille. Ennen kaikkea työn ja talousjärjestelmän murrosten edessä pitäisi mahdollistaa ihmisten luovuus ja näin kasvattaa sekä yksilöiden että koko yhteiskunnan sietokykyä vaikeiden haasteiden edessä.


Li Andersson

Kansanedustaja

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa kirjoitukset ovat kirjoittajien omia. Haluatko yhdeksi vieraskynäilijäksi? Ole yhteydessä:


Verkostojohtaja ​Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi


#luovaääni

50 views