Luova ääni: Mika Lintilä


Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa julkaistaan näkemyksiä ja kannanottoja luovaan talouteen. Sarjan aiemmat kirjoittajat ovat Sampo Terho sekä Kai Huotari.


Creative Finland -hankkeen tehtävänä on nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä. Vahvistamme luovien alojen ääntä keskustellen, jakamalla tietoa ja viemällä luovuuden viestiä eteenpäin.


#luovaääni


Kasvu kumpuaa uusista ideoista ja niiden hyödyntämisestä


Mika Lintilä, elinkeinoministeri

Luovilla aloilla on merkittävää kasvupotentiaalia jo itsessään, mutta myös erityisesti muille toimialoille tarjoamansa vipuvaikutuksen ansiosta. Ne ovat jo nyt merkittävä osa kansantaloutta ja suuri työllistäjä. Kilpailukykymme kansankuntana ei riipu yksin työvoimasta, raaka-aineista tai aineellisesta pääomasta, vaan aineettoman pääoman merkitys on jatkossa myös tärkeässä roolissa. Luovan osaamisen roolia onkin vahvistettu erityisesti Business Finlandin palveluissa.


Luovan osaamisen kautta synnytetään innovaatiotoimintaa ja uutta merkityksellistä arvoa talouden muilla sektoreilla ja yhteiskunnassa yleensä. Luovat alat ja luova talous kumpuavat taiteiden, muotoilun ja arkkitehtuurin ytimestä mutta eivät rajoitu niihin. Luovuutta on kaikilla aloilla ja erilaisten instituutioiden sisällä: luovuus on monialaista ja monipuolista. Taiteisiin, muotoiluun ja arkkitehtuuriin perustuva luova toiminta tuottaa paitsi kulttuurin tuotteita ja sisältöjä myös osaamista ja palveluja. Niitä tarvitaan digitaalisessa ja globaalissa toimintaympäristössä aineettoman pääoman, innovaatioiden, uusien liiketoimintojen, yritysten ja työpaikkojen sekä luovasta osaamisesta asiakkaille ja kuluttajille kertyvän lisäarvon synnyttämiseksi kaikilla toimialoilla.


Vuonna 2017 käynnistynyt av-tuotannon kannustinmalli on oiva esimerkki muille toimialoille siirtyvästä vaikutuksesta. Lisääntynyt liiketoiminta on kasvattanut matkailun palveluiden käyttöä ja maailmalle levinneiden tuotantojen kautta tehnyt myös Suomea tunnetuksi. Maakuvan vahvistumisen kautta Suomi on yhä houkuttelevampi kohde niin matkailijoille kuin osaavalle työvoimalle. Tärkein vaikutus syntyy kuitenkin ajan myötä digitaalisen sisältötuotannon osaamisen tason noususta kansainväliselle tasolle.


Kaupunkien ja alueiden näkökulmasta luovat alat lisäävät elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä luovat uusia työpaikkoja. Vasta julkaistu kaupunkiohjelma – 2022 nostaa hyvin esiin luovan talouden merkityksen. Tarvitsemme toimivia ja houkuttelevia keskittymiä, joissa osaava työvoima viihtyy. Kaupunkikeskustojen elävöittämisessä, viihtyisyydessä ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämisessä on merkittävä rooli monipuolisilla tapahtumilla, aloilla sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen vetovoimalla.


Uudistuva taloutemme tarvitsee luovuutta ja luovia aloja. Monipuolisesti erilaisia osaamisia yhdistelemällä voimme synnyttää liiketoimintaa, joka edistää kasvua ja hyvinvointia yhteiskunnassamme.


Mika Lintilä

Elinkeinoministeri


Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa kirjoitukset ovat kirjoittajien omia. Haluatko yhdeksi vieraskynäilijäksi? Ole yhteydessä:


Verkostojohtaja ​Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi


#luovaääni

67 views