Luova ääni: Pia Viitanen

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa julkaistaan näkemyksiä ja kannanottoja luovaan talouteen. Sarjan aiemmat kirjoittajat ovat:

Sampo Terho

Kai Huotari

Mika Lintilä

Sirpa Pietikäinen

Outi Alanko-Kahiluoto

Hanna Kosonen

Li Andersson


Creative Finland -hankkeen tehtävänä on nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä. Vahvistamme luovien alojen ääntä keskustellen, jakamalla tietoa ja viemällä luovuuden viestiä eteenpäin.


#luovaääni

Luovat pöheiköt


Pia Viitanen kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Suomalainen yhteiskunta muuttuu hurjaa vauhtia, on oikeastaan aina muuttunut. Alkutuotanto, teollisuus ja palvelut ovat vuorollaan nousseet kansantalouden kaapin päälle ja pitäneet huolta suomalaisten työllisyydestä. Tänä päivänä kaikkia kolmea tarvitaan, mutta niiden keskinäiset suhteet liikkuvat.


Tulevaisuudentutkijat arvioivat, että robotisaatio ja tekoäly tulevat lähitulevaisuudessa muuttamaan ratkaisevasti niin teollisuuden työpaikkoja kuin palveluitakin. Tämä tulee olemaan iso muutos, mutta vanhan työn kadotessa tilalle syntyy uudenlaista tekemistä. Yhtä vähän kuin meidän kannattaa palata mekaanisten kirjoituskoneiden aikaan, kannattaa estää tekoälyn kehittämistä. Teknologinen muutos on pysyvää ja useimmiten se vie ihmiskuntaa parempaan suuntaan.


Kun katsotaan yhteiskunnan suuria rakennemuutoksia, tällä hetkellä silmiinpistävää on kulttuurialojen kasvu. Niiden osuus kansantalouden arvonlisäyksestä on vielä kolmisen prosenttia, mutta ne työllistävät laskutavasta riippuen jo liki 100 000 suomalaista. Kulttuuri työllistää enemmän kuin metsäteollisuus, joka oli vielä sata vuotta sitten kaikki kaikessa.


Kulttuurin merkityksen kasvu tulee selvemmin esiin, kun katsotaan luovia aloja. Tänä päivänä yhä useamman tuotteen, palvelun ja yrityksen arvosta merkittävä osa koostuu aineettomista arvoista. Luovat toimialat, kuten suunnittelijat, muotoilijat tai taiteilijat, vaikuttavat ratkaisevasti siihen, mitä myydään ja ostetaan.


Politiikalle luova talous heittää uudenlaisen haasteen. Jos maataloutta voitiin kehittää myöntämällä salaojalainoja, teollisuutta rakentamalla voimalaitoksia ja palveluita kaavoittamalla ostoskeskuksia, miten luovaa taloutta edistetään? Aineettomien arvojen jalostamista voidaan nähdäkseni tukea parhaiten aineettomalla politiikalla.


Uuden aikakauden yhteiskunta tarvitsee sellaista politiikkaa, joka tukee luovien toimialojen nousua. Avainasemassa ovat koulutus, kulttuurisesti moniarvoinen yhteisö ja tasa-arvoinen yhteiskunta, joka antaa mahdollisuuden myös epäonnistua. Politiikan avulla voidaan myös luoda uudenlaisia kohtaamisia. Esimerkiksi Tampereella ennakkoluulottomasti yhdistettiin yliopisto, ammattikorkeakoulu ja Teknillinen yliopisto, mikä voi auttaa luomaan aivan uudenlaisia kohtaamisia teorian ja käytännön, teknologian ja humanismin välille.


Aineetonta arvonlisäystä on nähty syntyvän eräänlaisissa luovissa pöheiköissä, joissa lopputuloksia ei voi ennustaa tai määrätä. Politiikalla on kuitenkin tehtävää näissä pöheiköissäkin. Esimerkiksi paljon puhutussa alustataloudessa on kehitetty keinoja työntekijöiden oikeuksien kiertämiseen. Alustatalouden yritysten pitäisi hankkia kilpailuetunsa digitaalisilla oivalluksilla, eikä polkemalla työehtoja.


Hyvää politiikkaa tarvitaan sekä pöheikköjen kasvattamiseen, että rikkakasvien kitkemiseen – niin kuin muussakin elinkeinotoiminnassa on tarvittu.


Pia Viitanen

Kansanedustaja

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa kirjoitukset ovat kirjoittajien omia. Haluatko yhdeksi vieraskynäilijäksi? Ole yhteydessä:


Verkostojohtaja ​Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi


#luovaääni

33 views