Luovan talouden tiekartta

Teksti ja kuva Valtioneuvoston verkkosivustolta

Luovan talouden tiekartan tavoite on käynnistää yhdessä sidosryhmien kanssa prosessi, jolla lähdetään toteuttamaan tiekartan toimenpiteitä. Näillä tavoitellaan sekä luovien alojen yritysten, että muiden toimialojen yritysten kasvua.


Joulukuussa 2019 järjestettyjen luovan talouden toimijoita laajasti osallistaneiden työpajojen pohjalta koottiin luovaa taloutta edistävät toimenpide-ehdotukset, jotka jakautuivat viiden pääotsikon alle. Otsikoita ovat ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset, erilaiset osaamispuutteet, yrityksille suunnatut kehittämispalvelut, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä arviointimenetelmät ja mittarit. Toimenpide-ehdotuksista muokattiin yhdessä toimialojen edustajien kanssa yhteinen tiekartta kasvun esteiden ratkaisemiseksi.


Tiekartan avulla on nostettu esiin ne keskeiset kysymykset, joiden suhteen jatkossa on löydettävä verkostoja ja toimintatapoja sekä mahdollisesti uusia politiikkatyövälineitä toimintaympäristön rakentamiseksi sellaiseksi, että luovat alat ja luovan talouden toiminta kasvavat ja kehittyvät osana talouttamme.


Tiekartan toteutuksen ohjaamisesta vastaa ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja luovien alojen yrityskenttää edustavien toimijoiden ohjausryhmä.


Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Petra Tarjanne, puh. +358 295 063 691, petra.tarjanne@tem.fi

65 views