Luovan talouden tiekartta

Teksti ja kuva Valtioneuvoston verkkosivustolta

Luovan talouden tiekartan tavoite on käynnistää yhdessä sidosryhmien kanssa prosessi, jolla lähdetään toteuttamaan tiekartan toimenpiteitä. Näillä tavoitellaan sekä luovien alojen yritysten, että muiden toimialojen yritysten kasvua.


Joulukuussa 2019 järjestettyjen luovan talouden toimijoita laajasti osallistaneiden työpajojen pohjalta koottiin luovaa taloutta edistävät toimenpide-ehdotukset, jotka jakautuivat viiden pääotsikon alle. Otsikoita ovat ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset, erilaiset osaamispuutteet, yrityksille suunnatut kehittämispalvelut, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet sekä arviointimenetelmät ja mittarit. Toimenpide-ehdotuksista muokattiin yhdessä toimialojen edustajien kanssa yhteinen tiekartta kasvun esteiden ratkaisemiseksi.


Tiekartan avulla on nostettu esiin ne keskeiset kysymykset, joiden suhteen jatkossa on löydettävä verkostoja ja toimintatapoja sekä mahdollisesti uusia politiikkatyövälineitä toimintaympäristön rakentamiseksi sellaiseksi, että luovat alat ja luovan talouden toiminta kasvavat ja kehittyvät osana talouttamme.


Tiekartan toteutuksen ohjaamisesta vastaa ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja luovien alojen yrityskenttää edustavien toimijoiden ohjausryhmä.


Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilö: Petra Tarjanne, puh. +358 295 063 691, petra.tarjanne@tem.fi

24 views

Creative Finland

#creativefinland 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • SoundCloud

Käynti- ja postiosoite

Creative Finland

Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA 

Kaikukatu 4 A

00530 Helsinki 

Verkostojohtaja, sisällöt ja hankeviestintä

Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi

Viestintäkoordinaattori, hankeviestintä ja verkkosivut

Essi Niemenmaa

+358 40 0187 618

essi.niemenmaa (a) creativefinland.fi

​​Projektijohtaja, hallinto ja talous

Katariina Malmberg

+358 50 5727 283

katariina.malmberg (a) creativefinland.fi

Creative Finland -hankkeen tietosuojaseloste

© Creative Finland / AGMA