Luovan talouden tiekarttatyö käynnistyi

Luovan talouden tiekarttatyön tarkoituksena on asettaa tavoitteita ja kirjata suunnitelma, joilla edistetään luovaa taloutta. Työprosessin tuloksena syntyy joukko toimenpiteitä sekä niiden toimeenpanosuunnitelma, joita julkinen ja yksityinen sektori lähtevät yhdessä toteuttamaan.

Tiekarttatyön toteutuksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. TEM:n neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne on erittäin tyytyväinen tiekarttatyön ensimmäiseen vaiheeseen: ”Siitä olen erityisen iloinen, että työpajat onnistuivat kokoamaan toimijoita laajasti ympäri Suomea. Saimme arvokasta tietoa ja näkemyksiä, joita hyödynnetään jatkossa.”

Tiekartan laadinta on prosessi, joka jatkuu vielä ensi vuoden puolella ja johon osallistetaan useita muita hallinnonaloja. ”Jotta luovien alojen ja luovan talouden potentiaali saadaan paremmin käyttöön, eri osapuolten kanssa on sovittava tarvittavista toimenpiteistä ja toimijoiden rooleista niiden toteuttamiseksi. Tämä on prosessi, joka sitouttaa keskeiset toimijat kirjaamaan tavoitteet yhteiseksi asiakirjaksi, jossa eri näkökulmat pääsevät ääneen”, Tarjanne muistuttaa.

Vielä ehdit vaikuttaa! Työpajoihin liittyvät tarkentavat kyselyt ovat avoinna: 1. Monistettavat luovat sisällöt kansainvälisenä liiketoimintana > 2. Luovan osaamisen ja luovien palveluiden käyttö osana yrityksen arvonluonnin kasvattamista > 3. Alueiden veto- ja pitovoimaan tähtäävien elämyksellisyyttä ja kulttuuria hyödyntävien liiketoimintaekosysteemien kehittäminen >

Katso tiekarttatyöpajojen kuvasatoa (pin-koodi 8832) >

200 views