Sihteeristön päällikkö NDPC:en


Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus (Northern Dimension Partnership on Culture, NDPC) etsii sihteeristön päällikköä Riikaan, Latviaan, perustettavaan sihteeristöön.


Sihteeristön päällikön tehtäviin kuuluu mm. edistää kulttuuri- ja luovien alojen kehitystä pohjoisen ulottuvuuden alueella, kehittää ja toteuttaa NDPC:n toimintaa kulttuurin, kulttuurimatkailun ja luovien alojen alalla sekä valmistella sihteeristön vuosittaiset työsuunnitelmat, talousarvioehdotukset ja vuosikertomukset. Sihteeristön työkielenä on englanti.


Vaadittava pätevyys tehtävään on korkeakoulututkinto jollakin NDPC:n toimialoista, vähintään viiden vuoden työkokemus taiteen, kulttuurin tai luovien alojen johtamisesta sekä käytännön kokemus talous- ja henkilöhallinnosta.


Hakuaika päättyy 22.11.2018. Katso tarkemmat tiedot NDPC:n ilmoituksesta.

31 views