Uusi avaus taiteen ja talouden vuoropuheluun


Uusi avaus taiteen ja talouden vuoropuheluun: taidetoiminnalla on työelämässä suuri potentiaali


Taiteen edistämiskeskuksen, ArtsEqual-hankkeen ja Työterveyslaitoksen tietopaketin Taidetoiminnan taloudellisten vaikutusten arviointi työyhteisössä tavoitteena on esittää tapa, jolla taidetoiminnan taloudellisia vaikutuksia voidaan tutkia työelämässä.


Taiteen, kulttuurin ja luovien alojen positiiviset vaikutukset ulottuvat ei-taiteellisten toimialojen työpaikoille luovien alojen lisäksi. Taiteen työelämässä tapahtuvan käytön suurin potentiaali voikin piillä aivan tavallisilla työpaikoilla. Tietoa osallistavan taidetoiminnan taloudellisista vaikutuksista ja niiden arvioimisesta on tähän saakka ollut niukasti verrattuna toiminnan tarjoamaan potentiaaliin.


Työyhteisön taidetoiminnalla tavoitellaan mm. työhyvinvoinnin tai luovuuden kasvua tai tuottavuuden lisääntymistä. Taiteen positiivisten vaikutusten voidaan olettaa lisäävän hyvinvointia, viihtyvyyttä ja luovuutta. Työnantajan näkökulmasta on tärkeää asettaa taidetoiminnalle tavoitteet, joiden toteutumista voidaan arvioida.


Julkaisussa käsitellään taidetta ja luovia aloja sekä niihin liittyvää taloudellista potentiaalia. Lisäksi pohditaan osallistavan taidetoiminnan toteutuksen mahdollisuuksia työyhteisöissä. Lopuksi siirrytään kokeilujen toteuttamiseen sekä taloudelliseen arviointiin ja prosessiarvioinnin työkalujen hyödyntämiseen. Julkaisun laatijat toivovat, että tietopaketissa esitettyjä arvioita, näkemyksiä ja esimerkinomaisia laskelmia haastetaan jatkossa laadukkaalla tieteellisellä tutkimuksella.


Taidetoiminnan taloudellisten vaikutusten arviointi työyhteisössä

KTM Jarno Turunen, FM, TK Heli Ansio ja dos., TeT Pia Houni.


Tietopakettia ovat rahoittaneet Taiteen edistämiskeskus (Taike), ArtsEqual-hanke ja Työterveyslaitos.

93 views