Julkaisut & podcastit

Julkaisemme tällä sivulla luovien alojen tiedon ja työn tuloksia. Tuomme alan saavutukset sekä uudet palvelu- ja toimintamallit kaikkien ulottuville.

Julkaisuista löydät ajankohtaista tietoa, raportteja sekä tilastoja Suomesta ja ulkomailta. Verkkojulkaisut ovat maksutta ladattavissa PDF-muodossa.

Podcast-sarjastamme löydät upeita ja inspiroivia vieraita sekä mielenkiintoisia keskusteluja ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. 

Creative Finlandin podcast-sarja

Creative Finlandin podcast-sarjassa keskustellaan luovien alojen ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.

 

Inspiroivissa haastatteluissa kuullaan rohkaisevia tarinoita luovien alojen huippuosaajilta ja kannustetaan innovatiivisten ratkaisujen tavoitteluun epävakaidenkin aikojen keskellä. 

Julkaisut

Creative Finlandin julkaisuja:

CF_hankejulkaisu2021.jpg

Creative Finland

-hankejulkaisu 2021

Creative Finland

2021

Trends_00001.png

Luovien alojen uusiin mahdollisuuksiin vaikuttavia trendejä

 

Creative Finland

2021

Creative Finland 1E_pieni.png

Luovat alat Suomessa -infografiikka

 

Creative Finland

2019

Rahoituspolku_pieni.png

Rahoitus luoville tekijöille - mahdollisuuksia boostata luovan alan yrityksen kehittämistä

Creative Finland & Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA

2019

Creative_Finland_fb_blue2.jpg

Luovan talouden tietopohja

ajankohtaisia luovien alojen selvityksiä ja tietoja. Tietopohjaa päivitetään säännöllisesti.

 

Creative Finland

2021

saunainfograafi.png

Luova osaaminen saunaelämyksen kehittämisessä -infografiikka

Creative Finland & Sauna from Finland ry

2020

Creative Finland 2_pieni.png

Luovien alojen kasvupotentiaali ja skaalautuva toiminta -infografiikka

 

Creative Finland

2019

Luovuutta-rahoitus-kasvua-kansi2.JPG

Luovuutta, rahoitusta, kasvua – kolme tarinaa rahoituspolulta

 

Creative Finland

2019

Luova_suunnittelu_w600dpi_ei_kehotusta.j

Luova suunnittelu tuo
laatua rakentamiseen

 

Creative Finland

2021

palvelupolkuinfograafi.png

Neuvontapalvelut luovien alojen yritystoiminnan tukena -infografiikka

 

Creative Finland

2020

Creative Finland 3_pieni.png

Luova osaaminen -infografiikka

 

Creative Finland

2019

luovatalat_kansi.JPG

Luovat alat ja luova talous Suomessa – määritelmiä eri lähteistä

 

Creative Finland

2019

Luova talous ja innovaatiotoiminta:

Creative_Finland_fb_blue2.jpg

Telaketju on aktiivinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kierrätystä

2021

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja: 

okm_tilastot.JPG

Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta. Nykytila ja kehittämisehdotukset.

Haanpää, Susanna; Manu, Samuli; Siltanen, Kirsi
OKM 2020

elokuva.png

Selvitys elokuvatuotantoihin kohdistuvien julkisten tukien vaikutuksista

Mikko Valtakari, Juho Nyman
OKM, 2018

luovatalous.png

Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi 

OKM, 2017

muotoilun.png

Muotoilun hyödyntäminen ja vaikutukset yritysten kilpailukykyyn

Kaisa Alavuotunki, Kimmo Halme, Vesa Salminen

TEM, 2015

designfinland_fi.png

Muotoile Suomi. Kansallinen muotoiluohjelma

TEM, 2013

aluetietoperusta.PNG

Kulttuurin aluetietoperustan esiselvitys

Janne Antikainen, Susanna Haanpää, Valtteri Laasonen, Kirsi Siltanen
OKM 2018

taidejakulttuuri.png

Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä. Näkymä vuoteen 2025.

OKM, 2018

okmstrategia.png

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025

OKM, 2017

aineeton.png

Aineeton arvo, talouden uusi menestystekijä

Petra Tarjanne, Anu-Katriina  Perttunen

TEM, 2015

vtt2.PNG

In search of Finnish creative economy ecosystems and their development needs

Oksanen, J., Kuusisto, O., Lima-Toivanen, M., Mäntylä, M., Naumanen, M., Rilla, N., Sachinopoulou, A., Valkokari, K.

VTT, Valtioneuvoston kanslia, 2018

arvoasynnyttavan.png

Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä

TEM, 2018

rohkeutta.png

Rohkeutta, näkemystä, kasvua: Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista.

Petra Tarjanne, Anu-Katriina Perttunen, Isabella Paju

TEM, 2016

vtperiaate.png

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta

TEM, 2014

Creative and Inclusive Finland – Luova ja osallistava Suomi -verkoston julkaisuja:

valikasia.png

Välikäsiä vai välittämistä. Soveltavan taiteen välitystoimintaa suunnittelemassa

Minna Hautio, Leena Janhila & Oona Tikkaoja (toim.)

Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018.

siltanen2.JPG

Luovat alat ja kulttuuri maakuntauudistuksessa 

Kirsi Siltanen

Taideyliopisto / Creative and Inclusive Finland, 2017

siltanen.JPG

Luovat alat kehittämistehtävänä. Suuntamerkkejä alueellisille kasvupalveluille

Kirsi Siltanen

Taideyliopisto / Creative and Inclusive Finland, 2017

siltanen5.png

Luovan osaamisen ja nuorten osallisuuden alueellinen vahvistaminen – alueelliset rakennerahastohankkeet 2014–2016

Kirsi Siltanen

Taideyliopisto / Creative and Inclusive Finland, 2017

taide-yhdistaa-monialaisuus-osallistavan

Taide yhdistää – monialaisuus osallistavan taiteen voimavarana 

Minna Hautio (toim.)

Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017  

tavoittaako.png

Tavoittaako taide? Kokemuksia kunta- ja aluetaiteilija sekä
lähiöhankkeista

Minna Hautio (toim.)
Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2016

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) julkaisuja:

taiteenbarometri.png

Taiteen ja kulttuurin barometri 2016. Taiteilijan työskentelyedellytykset muutoksessa.

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka,  Eero Koski

Cupore, 2017

taike_irm_kansi_edited.jpg

Luova meri: taide meriteollisuuden kehittäjänä

Taiteen edistämiskeskus Taike & IRM-Tool -hanke 2019

taiteentoimijat.png

Taiteen ja kulttuurin toimijat, toiminta ja merkitys. Tapauskohteina Hyvinkää, Lohja ja Porvoo.

Pasi Saukkonen,  Outi Sivonen

Cupore, 2016

cupore3.png

Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet Manner-Suomessa rakennerahastokaudella 2007–2013. 

Olli Jakonen,  Ritva Mitchell

Cupore, 2014

Tapahtuma-alan julkaisuja:

Näyttökuva (19).png

Tapahtumateollisuus
2020

Näyttökuva (18).png

Tapahtuma-alan rooli Suomen taloudessa

Tässä raportissa keskitytään tapahtuma-alan koon ja kansantaloudellisen merkityksen arviointiin hyödyntäen sekä toimiala- että yritystason aineistoja. Lisäksi tutkitaan korona-ajan vaikutusta tapahtuma-alan yrityksiin. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 2021

Näyttökuva (19).png

Tapahtumateollisuus
2020

Näyttökuva (20).png

Tapahtumateollisuus, Business Finland , 2021

Kansainvälisiä julkaisuja: 

roleofpublic.png

The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors

OMC (Open Method of Coordination) working group

2018

cult and creat sectors.JPG

Research for CULT Committee - Culture and creative sectors in the European Union – Key future developments, challenges and opportunities

Policy Department for Structural and Cohesion PoliciesDirectorate-General for Internal Policies

2019

who2.JPG

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review

Health Evidence Network Synthesis Report 67. World Health Organization, 2019

Mapping Creativity in the EU.JPG

Mapping Creativity in the European Union. The role of Human Development, Digitisation and Sustainability.

Antonio Carlos Ruiz Soria

Economia Creativa

2020

industrialstrat.png

Industrial Strategy. Creative Industries Sector Deal.

Department for Business, Energy & Industrial Strategy / Department for Digital, Culture, Media & Sport

2018

clicknl.png

Knowledge & Innovation Agenda: Top Sector Creative Industry 2018-2021

TKI CLICKNL / Top Sector Creative Industry

2017

inspiring creat.JPG

Inspiring Creativity, Heritage & The Creative Industries

The Heritage Alliance

2019

LoovEesti.png

The Study and Mapping of the Estonian Creative Industries

Estonian Institute of Economic Research, Enterprise Estonia & the Ministry of Culture

2018

creativenation.png

Creative Nation. How the creative industries are powering the UK's nations and regions.

Juan Mateos Garcia, Joel Klinger & Konstantinos Stathoulopoulos

Nesta / Creative Industries Council

2018

kreametern.png

Kreametern. En guide till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar.

Tillväxtverket 

2017