• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • SoundCloud

Creative Finland

Luovan osaamisen parhaita käytäntöjä

 

Ajankohtaista

Creative Finland on ikkuna suomalaiseen luovuuteen – tuomme luovien alojen osaamisen nähtävillesi.

#creativefinland #luovaaosaamista

Luova osaaminen

Tutustu Luovaa osaamista -kokonaisuuden hankkeisiin, joiden tavoitteena on luovien alojen sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen entistä vahvempi yhteistyö.

Luova Matka -hankkeen tavoitteena on synnyttää luovilta aloilta uusia sisältöjä matkailutuotteisiin.

Luova Matka – Culture Creators Go Tourism

Tavoitteena on parantaa luovien alojen yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa kehittämällä niiden taitoja hyödyntää aineetonta pääomaansa.

LicenseUp liiketoimintaa aineettomista oikeuksista

FIVR-kasvuohjelmalla edistetään suomalaisten virtuaalitodellisuuden startuppien syntyä, sekä lisätään olemassa olevien yritysten kykyä hyödyntää virtuaalitodellisuusteknologiaa luovilla aloilla.

FIVR - virtuaali-todellisuusalan kasvuohjelma

Hanke kehittää seitsemän ratkaisua taiteen ja rakentamisen yhdistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien ja rakennusalan yritysten luovan suunnittelun eli taiteen ja muotoilun hankintoja. 

Taide käyttöön

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja siihen, kuinka luovan alan yritykset, tuottajat ja osaajat voivat vahvistaa omaa rahoitusosaamistaan ja löytää monipuolisia rahoitusratkaisuja.

Culture Creative Fund

Projektin tavoitteena on parantaa luovan alan osaajien valmiuksia tarjota palvelumuotoiluun ja yhteiskehittämiseen perustuvia palveluja.

City Drivers     

IRM Tool on innovaatiohanke, joka törmäyttää meriteollisuutta ja luovia aloja. Projektissa kehitetään työkalu, jonka avulla innovaatioteoriat saadaan kenen tahansa hyödynnettäviksi.

Innovation Resource Moderating Tool (IRM-Tool)

Hankkeessa saatetaan yhteen museoiden tarinat ja pelialan osaaminen. Hankkeen tavoite on museoiden kulttuuriperintösisältöjen avaaminen pelialan osaajien monipuoliseen käyttöön, jotta museoiden aineistoista voidaan kehittää kiinnostavia tarinoihin perustuvia pelillisiä digitaalisia sovelluksia.

Tarinat peliin

Hanke yhdistää luovien alojen osaamista bio- ja kiertotalouteen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälistä kärkiosaamista prosessiteollisuuden sivuvirtoja hyödyntävään elintarvikkeiden pakkausten kehitykseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.

HerääPahvi!

Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen valtakunnallisesti toteutettava luovien alojen yritysten ja muiden toimijoiden palvelurakenne, joka on yhteistyössä yrityssektorin, muiden yrityspalvelutoimijoiden, oppilaitosten ja toimialajärjestöjen kanssa.

CREVE 2.0 - luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli

HYPE kehittää työelämälähtöistä monialaista hyötypelikoulutusta. Hankkeessa keskitytään erityisesti hyvinvointialaan.

HYPE – rajat ylittävä hyötypelikoulutus

Hanke tukee luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa. Lisäksi etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa.

Creathon

Koulutuksella laajennetaan 

näyttelijöiden monialaista osaamista ja etsitään keinoja sen soveltamiseen eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena on parantaa näyttelijöiden mahdollisuuksia työllistää itsensä.

Näyttelijä-soveltamo

Kortteeri-hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin elävöittää pienten ja keskisuurten maalaismaisten rakennemuutospaikkakuntien keskusta-alueita.

Kortteeri - notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuria

Tavoitteena on hyödyntää luovien alojen osaamista kaupallisten sovellusten kehittämiseksi muutoksessa olevan sote-alan tarpeisiin. Uusia liiketoiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksia luodaan yhteiskehittämällä asiakaslähtöisiä digitaalisia teknologioita hyödyntäviä elämystuotteita- ja palveluita.

Virtuaalinen elämyslääke – luovaa osaamista sote-alalle

Hankkeen tavoitteena on lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa.

Design or Die

Tavoitteena on monialaisen kulttuurimatkailun verkostomallin luominen ja juurruttaminen sekä luovan alan ja matkailualan yhteistyöverkoston tuominen oppilaitosten oppimisympäristöihin.

Culture Tourism for City Breakers

 

Julkaisuja luovilta aloilta

Julkaisemme Luovaa osaamista -hanketoimijaverkoston sekä luovien alojen tiedon ja työn tuloksia. Tuomme hankkeiden saavutukset ja uudet palvelu- ja toimintamallit kaikkien ulottuville.

 
 

Creative Finland

#creativefinland 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • SoundCloud

Käynti- ja postiosoite

Creative Finland

Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA 

Mariankatu 8, 3. krs

00170 Helsinki 

Verkostojohtaja ​

Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi

Projektijohtaja ​

Kati Uusi-Rauva​

+358 40 865 8738

kati.uusirauva (a) agma.fi

Viestintäkoordinaattori ​

Vappu Tainio

+358 400 187 618

vappu.tainio (a) creativefinland.fi

Creative Finland -hankkeen tietosuojaseloste

© Creative Finland / AGMA