• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • SoundCloud
 

Creative Finland tuo luovien alojen äänet kuuluville. Viestimme luovan talouden uutisista, ilmiöistä ja ihmisistä. Toimimme sillanrakentajana luovan talouden ja muun elinkeinoelämän välillä, kannustaen toimijoita innovatiiviseen ja monialaiseen yhteistyöhön.

Artikkelit

#creativefinland #luovaaosaamista

Luova osaaminen

Tutustu 'Luovaa osaamista' -hankkeisiin, joiden tavoitteena on luovien alojen sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen entistä vahvempi yhteistyö.

 

Vieraile hankkeiden kotisivuilla klikkaamalla talo-ikonia. Mahdolliseen loppuraporttiin pääset dokumentti-ikonista.

Culture Tourism for City Breakers

Tavoitteena on monialaisen kulttuurimatkailun verkostomallin luominen ja juurruttaminen sekä luovan alan ja matkailualan yhteistyöverkoston tuominen oppilaitosten oppimisympäristöihin.

Creathon

Hanke tukee luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa. Lisäksi etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa.

Näyttelijä-soveltamo

Koulutuksella laajennetaan 

näyttelijöiden monialaista osaamista ja etsitään keinoja sen soveltamiseen eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena on parantaa näyttelijöiden mahdollisuuksia työllistää itsensä.

Hanke on päättynyt.

LicenseUp liiketoimintaa aineettomista oikeuksista

Tavoitteena on parantaa luovien alojen yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa kehittämällä niiden taitoja hyödyntää aineetonta pääomaansa.

Hanke on päättynyt.

Culture Creative Fund

Hankkeessa kehitetään ratkaisuja siihen, kuinka luovan alan yritykset, tuottajat ja osaajat voivat vahvistaa omaa rahoitusosaamistaan ja löytää monipuolisia rahoitusratkaisuja.

Hanke on päättynyt.

City Drivers     

Projektin tavoitteena on parantaa luovan alan osaajien valmiuksia tarjota palvelumuotoiluun ja yhteiskehittämiseen perustuvia palveluja.

Hanke on päättynyt.

HerääPahvi!

Hanke yhdistää luovien alojen osaamista bio- ja kiertotalouteen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälistä kärkiosaamista prosessiteollisuuden sivuvirtoja hyödyntävään elintarvikkeiden pakkausten kehitykseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.

CREVE 2.0 - luovien alojen yrityspalvelujen yhteistyömalli

Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen valtakunnallisesti toteutettava luovien alojen yritysten ja muiden toimijoiden palvelurakenne, joka on yhteistyössä yrityssektorin, muiden yrityspalvelutoimijoiden, oppilaitosten ja toimialajärjestöjen kanssa.

Innovation Resource Moderating Tool (IRM-Tool)

IRM Tool on innovaatiohanke, joka törmäyttää meriteollisuutta ja luovia aloja. Projektissa kehitetään työkalu, jonka avulla innovaatioteoriat saadaan kenen tahansa hyödynnettäviksi.

Hanke on päättynyt.

Kortteeri - notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuria

Kortteeri-hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin elävöittää pienten ja keskisuurten maalaismaisten rakennemuutospaikkakuntien keskusta-alueita.

Hanke on päättynyt.

HYPE – rajat ylittävä hyötypelikoulutus

HYPE kehittää työelämälähtöistä monialaista hyötypelikoulutusta. Hankkeessa keskitytään erityisesti hyvinvointialaan.

Hanke on päättynyt.

Tarinat peliin

Hankkeessa saatetaan yhteen museoiden tarinat ja pelialan osaaminen. Hankkeen tavoite on museoiden kulttuuriperintösisältöjen avaaminen pelialan osaajien monipuoliseen käyttöön, jotta museoiden aineistoista voidaan kehittää kiinnostavia tarinoihin perustuvia pelillisiä digitaalisia sovelluksia.

Hanke on päättynyt.

Taide käyttöön

Hanke kehittää seitsemän ratkaisua taiteen ja rakentamisen yhdistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien ja rakennusalan yritysten luovan suunnittelun eli taiteen ja muotoilun hankintoja. 

Virtuaalinen elämyslääke – luovaa osaamista sote-alalle

Tavoitteena on hyödyntää luovien alojen osaamista kaupallisten sovellusten kehittämiseksi muutoksessa olevan sote-alan tarpeisiin. Uusia liiketoiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksia luodaan yhteiskehittämällä asiakaslähtöisiä digitaalisia teknologioita hyödyntäviä elämystuotteita- ja palveluita.

Luova Matka – Culture Creators Go Tourism

Luova Matka -hankkeen tavoitteena on synnyttää luovilta aloilta uusia sisältöjä matkailutuotteisiin.

 

Hanke on päättynyt.

Design or Die

Hankkeen tavoitteena on lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa.

Hanke on päättynyt.

FIVR - virtuaali-todellisuusalan kasvuohjelma

FIVR-kasvuohjelmalla edistetään suomalaisten virtuaalitodellisuuden startuppien syntyä, sekä lisätään olemassa olevien yritysten kykyä hyödyntää virtuaalitodellisuusteknologiaa luovilla aloilla.

Hanke on päättynyt.

 

Julkaisuja luovilta aloilta

Julkaisemme Luovaa osaamista -hanketoimijaverkoston sekä luovien alojen tiedon ja työn tuloksia. Tuomme hankkeiden saavutukset ja uudet palvelu- ja toimintamallit kaikkien ulottuville.