Toimi­ala­järjestöt

Toimialojen etujärjestöt, vientijärjestöt ja muut kolmannen sektorin tukiorganisaatiot

AGMA Luovan talouden agentit ja managerit
AGMA toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä, kehittää toimintakenttää ja valvoo jäsenyritystensä yhteisiä etuja ja toimii luovien alojen välittäjäportaan yhteiskunnallisena vaikutuskanavana.
APFI, Audiovisual Producers Finland
Kotimaisten elokuva- ja tv-alan sisällöntuottajien yhdistys, jonka tehtävinä ovat mm. suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvonta, kansainvälistymisen edistäminen sekä tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi.
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL
Liitto edustaa alan toimistoja ja vaikuttaa laaja-alaisesti rakentamisen kentällä. ATL:n tavoitteena on edistää korkeatasoisen suunnittelun edellytyksiä kaikilla arkkitehtuurin alueilla.
Cirko - Uuden sirkuksen keskus
Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry on edistänyt ja kehittänyt suomalaista nykysirkusta jo vuodesta 2002.
Design Forum Finland
Design Forum Finland tukee suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kasvua, kansainvälistä kilpailukykyä ja menestystä edistämällä muotoilun käyttöä liiketoiminnassa.
FILI, kirjallisuuden vientijärjestö
Kirjallisuusviennin asiantuntija- ja tukiorganisaatio, jonka tehtävänä on tukea ja edistää suomalaisen kirjallisuuden käännösten ilmestymistä maailmalla.
Fashion Finland
Suomalaisen muotialan yhteisö, tietokanava ja media, joka pyrkii kasvattamaan muotikaupan näkyvyyttä ja arvostusta, tukemaan muotikauppojen ja -kauppiaiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistämään alan yhteistyötä ja muodin kulttuuria Suomessa.
Finnanimation
Suomalaisten animaatiotuottajien voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekee yhteistyötä muiden elokuva-, tv- ja pelialan järjestöjen kanssa.
Forum Artis
Valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Se edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja eri taiteenalojen keskinäistä kanssakäymistä sekä toimii edustamiensa taiteenalojen oikeudellisten ja taloudellisten etujen hyväksi.
Galleristit ry
Vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen taidegallerioiden yhdistys, jolla on tarkat eettiset ja toiminnalliset säännöt. Galleristit Ry on Euroopan taidegalleriayhdistysten liiton jäsen.
Grafia
Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö. Lähes 1300 ammattilaisen Grafia edistää suomalaisen visuaalisen viestinnän alaa ja ajaa jäsentensä etua.
Gramex
Äänitteellä esiintyvien muusikoiden ja musiikkituottajien tekijänoikeusjärjestö sekä suuri kotimaisen musiikin edistäjä.
Jazz Finland, Suomen Jazzliitto ry
Suomalainen jazzmusiikin ja -kulttuurin etujärjestö. Jazzliitto lisää jazzmusiikin näkyvyyttä yhteiskunnassa ja tuottaa tietoa suomalaisesta jazzalasta.
Kirjailijaliitto
Vuonna 1897 perustettu suomeksi kirjoittavien kaunokirjailijoiden aatteellinen ja ammatillinen järjestö. Kirjailijan työn ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen aseman erityisasiantuntija.
Kopiosto
Kopiosto mahdollistaa tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön ja samalla varmistaa, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä.
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
KULTA ry on lokakuussa 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja, jonka tavoitteena on nostaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta.
Kuvasto
Vuonna 1987 perustettu visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Tehtävänä on edistää ja turvata kuvataiteilijoiden tekijänoikeuksia sekä kuvataiteen tekemisen edellytyksiä.
Kuvittajat ry
Kuvittajat ry edistää suomalaisen kuvituksen asemaa ja tukee kuvittajia ammatissaan. Se toimii kuvitusalan asiantuntijana, esiinnostajana ja edunvalvojana. Järjestön ammattiyhteisöön kuuluu yli 700 jäsentä.
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito
Vuonna 1913 perustettu Taitoliitto hoitaa järjestön yhteisiä asioita, toimialan kehittämistä ja viestintää sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Liiton julkaisema TAITO-lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1907.
LiveFIN
LiveFIN ry on elävän musiikin edunvalvontajärjestö. LiveFIN ry:n jäsenet ovat klubeja, konserttisaleja, kulttuuritaloja, rytmimusiikkifestivaaleja, musiikkitapahtumien järjestäjiä sekä livemusiikin välittäjäporrasta: ohjelmatoimistoja ja managereja. Yhdistys valvoo elävän musiikin alan etuja, kehittää alaa ja ajaa yhteisiä asioita antaen alan toimijoille kuuluvan äänen.
Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry
Kotimainen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää luovan alan toimintaedellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön, tekemällä positiivista tekijänoikeusviestintää sekä toimimalla luovan alan keskustelufoorumina ja tiedonjakajana.
Managers Forum Finland MMF
Suomessa toimivien managereiden etujärjestö, jonka päätarkoitus on jakaa ja välittää tietoa managereille ja heidän edustamille artisteille.
Marketing Finland
Voittoa tavoittelematon markkinoinnin ja viestinnän palveluntarjoajien sekä markkinointia ja viestintää tekevien yritysten verkosto. Marketing Finlandin kivijalat ovat edunvalvonta, verkostoituminen ja koulutukset.
Medialiitto
Media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö. Tavoitteena rakentaa suomalaisen media-alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä ja jäsenyritysten toimintaedellytyksiä.
Muotioikeuden yhdistys
Voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on muun muassa välittää muotioikeutta koskevaa tietoa sekä tuoda yhteen ihmisiä ja organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneet muoti- ja design-maailmaa koskevista juridisista kysymyksistä
Museoalan ammattiliitto
Museoalan ammattiliitto on toiminut kulttuuriperintö­ammattilaisten verkostona ja äänenä jo vuodesta 1969. Liittoon kuuluu noin 1700 jäsentä ja se on järjestäytynyt kattojärjestö Akavan Erityisalat ry:n kautta Akava ry:hyn.
Museoliitto
Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö, jolla on 215 yhteisöjäsentä. Liitto valvoo museoiden etua ja pitää ääntä niiden puolesta, edustaa museoita alan yhteisissä kysymyksissä ja toimii museoiden yhteistyöverkostona.
Music Finland, musiikin vientijärjestö
Järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä. Music Finland tekee työtä, jotta suomalainen musiikki voi kansainvälistyä ja kasvaa.
Muusikkojen liitto
Vuonna 1917 perustettu muusikkojen ammattijärjestö, johon kuuluu noin 3 800 jäsentä.
Neogames
Jäsenpohjainen, voittoa tavoittelematon pelialan yhdistys, jonka tehtävänä on koordinoida ja tukea suomalaisen peliteollisuuden ja pelialan ekosysteemin kasvua ja kehitystä.
Ornamo, muotoilualan asiantuntijajärjestö
Ornamo on ääni, yhteisö ja tukiverkosto, joka auttaa muotoilijoita uran eri vaiheissa saavuttamaan laajasti arvostetun ja tunnistetun ammatti-identiteetin.
Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry
Circus & Dance on sirkus- ja tanssialoja edustava itsenäinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Se tuottaa ja levittää tietoa sirkus- ja tanssialojen toiminnasta ja toimijoista, olosuhteista ja tuloksista ja kehittää toiminnan edellytyksiä, sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä.
Suomen Markkinointiliitto
Markkinoinnin ja kaupallisen ajattelun yhteisö, joka on vaikuttanut suomalaiseen markkinointiin jo 90 vuoden ajan.
Suomen Musiikintekijät
Musiikintekijöiden etujärjestö, joka edistää suomalaisten ammattimaisesti toimivien säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien taloudellisia ja ammatillisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta sekä yhteisöllisyyttä.
Suomen Musiikkikustantajat ry
Vuonna 1976 perustettu suomalaisten musiikkikustantajien etujärjestö. Yhdistykseen kuuluu 41 jäsenyritystä.
Suomen Näyttelijäliitto
Valtakunnallinen ammatti- ja taiteilijajärjestö, joka ainoana Suomessa ajaa näyttelijöiden asioita. Liitto on Suomen vanhin teatterialan ammattiliitto: se on perustettu jo vuonna 1913.
Suomen Säveltäjät ry
Aatteellinen yhdistys, jonka jäsenet ovat taidemusiikin säveltäjiä. Yhdistys toimii eri puolilla maata ammattiaan harjoittavien jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä.
Suomen Tekstiili- ja Muoti Ry
Tekstiili- ja muotialan etujärjestö, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita, koulutusta ja tapahtumia jonka tärkeimpänä tavoitteena on suomalaisen tekstiili- ja muotialan kestävä kehittyminen ja globaali menestyminen.
Suomen arkkitehtiliitto SAFA
Asiantunteva ja aktiivinen etujärjestö, joka huolehtii jäsentensä ammattitaidosta sekä suomalaisen arkkitehtuurin kehittymisestä.
Suomen elokuvasäätiö
Säätiön tehtävänä on tukea ja edistää suomalaista elokuva-alaa sekä varmistaa sen elinvoimaisuus, monimuotoisuus ja saavutettavuus.
Suomen journalistiliitto
Vuonna 1921 perustettu toimittajien ja muiden journalistisissa ammateissa työskentelevien ammattijärjestö. Journalistiliiton erityistehtävänä on puolustaa journalismia ja sen eettisiä sääntöjä.
Suomen kustannusyhdistys
Kirja- ja oppimateriaalikustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta sekä sananvapautta. Vuonna 1858 perustettu SKY on Suomen vanhin elinkeinoelämän etujärjestö.
Suomen ohjelmatoimistot ja agentit
Suomessa toimivien ohjelmatoimistojen ja agenttien etujärjestö. Jäsenistöön kuuluu lähes 50 yritystä eri puolilta Suomea ja yhdessä ne edustavat kattavasti koko toimialaa.
Suomen taiteilijaseura
Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa yli 3 000 ammattitaiteilijaa.
Suomen teatterit
Suomalaisten ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, joka työskentelee jäsenteattereidensa toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa.
Suomen tietokirjailijat
Yhdistys edistää tietokirjallisuutta ja valvoo tieto- ja oppikirjailijoiden tekijänoikeudellisia ja taloudellisia etuja.
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
Taide- ja kulttuurialan vahva edunvalvoja sekä työelämän kehittäjä, jonka tehtävänä on taiteen ja kulttuurin työelämän kehittäminen, arvostuksen lisääminen sekä edunvalvonta.
Tanssin talo
Tanssille omistettu vierailuteatteri Kaapelitehtaan yhteydessä Helsingin Ruoholahdessa. Tarkoituksena on tuoda tanssi mahdollisimman monen saataville, lisätä kiinnostusta tanssikulttuuria kohtaan ja vahvistaa tanssin asemaa sekä arvostusta.
Tapahtumateollisuus ry
Tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö, jonka tehtävänä on edistää koko tapahtumateollisuuden elinkeinotoimintaa ja sen arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle.
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Suomalaisen teatterin asiantuntija ja yhteistyökumppani. Esittävän taiteen asiantuntijana TINFO huolehtii alan tilastoinnista, tekee selvityksiä ja jalostaa ja analysoi tietoa.
Teosto
Säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien aatteellinen ja voittoa tavoittelematon tekijänoikeusjärjestö.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.