Creative Finland -tietosuoja­seloste

Rekisterinpitäjän tiedot

Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy / Creative Finland
Urho Kekkosen katu 4-6 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Anu-Katriina Perttunen
anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi

Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy huolehtii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti siitä, että sen toiminnassa tapahtuva henkilötietojen käsittely on lainmukaista ja rekisteröityjen kannalta läpinäkyvää.

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti ja huolellisesti. Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyn tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoja kerätään vain Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy:n toiminnan kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja niitä vastaavasti käytetään vain Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy:n toiminnan kannalta tarpeellisiin ja lainmukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen keräämisestä tiedotetaan rekisteröityjä asetuksen edellyttämällä tavalla. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen);
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena;
  • julkinen tehtävä koordinoida hankkeessa mukana olevien toimijoiden välistä viestintää.

Henkilötietoja voidaan käsitellä yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, toiminnan suunnittelussa, uutiskirjeiden lähettämisessä, tiedottamisessa ja tutkimusten ja analyysien tekemisessä. 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa sekä luvat, suostumukset ja kiellot. Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, julkisista tietolähteistä, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa jokaisessa uutiskirjesähköpostissa olevan linkin kautta.

Pääasiassa rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikäli tietosuojaselostetta muutetaan, rekisterinpitäjä laittaa muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, näistä voidaan informoida myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuille asiasta ilmoituksen.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.