Creative Finland -verkkosivut on julkaistu!


Creative Finland on luovan osaamisen alusta, jossa nostamme esiin parhaita käytäntöjä Suomesta ja maailmalta.


Toiminnan keskeiset tavoitteet​ ovat viestintä ja vaikuttaminen. Creative Finland kokoaa yhteen toimijat ja verkostot, ja pyrkii yhdistämään erilaista osaamista.

Creative Finland keskittyy ymmärrettävään ja käytännönläheiseen toimintaan.


Tavoitteita toteutetaan yhteistyökumppaneiden, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Business Finlandin, luovien alojen järjestöjen ja alueellisten toimijoiden kanssa. Tuotamme merkityksellisiä tarinoita, joissa ihmiset puhuvat toisilleen ja kuuntelevat toisiaan.


Creative Finlandin logon on suunnitellut Tomi Tallqvist ABCC - Ananas, Bananas & Cucumber Creative Oy:stä.


Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA hallinnoi Creative Finland -hanketta 1.4.2018 – 31.12.2020. Hanke on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen.

43 views