Creative Israel: douze points!


Toukokuussa Israel juhli Euroviisuvoittoaan Portugalissa ja heinäkuussa luovuuden juhla jatkui Tel Avivissa ACT Shenkarin järjestämässä kansainvälisessä Creative Economy FSTV -tapahtumassa, jonka tavoitteena oli muotoilla Israelin luovan talouden tulevaisuutta.


Creative Economy FSTV -tapahtuman kansainvälinen puhujakaarti oli vaikuttava ja inspiroiva, ja aiheet käsittelivät niin luovaa johtajuutta ja luovan talouden tulevaisuutta kuin tieteen, taiteen ja eri toimialojen välisten rajojen hämärtymistä. Tarvitsemme edellytyksiä, joiden kautta teemme odottamattomia löytöjä, tarvitsemme leikkimielisyyttä, luovuuden hyödyntämistä ja uskallusta tuottaa uusia ratkaisuja.


Luovan talouden politiikkatoimia


ACT Shenkar on Shenkar College of Engineering, Design & Art -korkeakoulun yhteydessä toimiva luovan talouden keskus ja kiihdyttämö. ACT Shenkarin johtaja Tami Warshavski vetää myös EU-rahoitteista Clever-hanketta, jossa on israelilaisten toimijoiden ohella mukana partnereita Tanskasta, Englannista, Islannista, Virosta ja Hollannista. Tami on Israelin luovan talouden voimanainen ja hänen johdollaan Clever-hankkeessa on edistetty Israelin luovan talouden politiikkatoimia. Työ on kantanut hedelmää ja Israelin elinkeinoministeriö on ottamassa luovan talouden kehittämisen agendalleen. Israelissa ollaan erityisen kiinnostuneita Pohjoismaiden tavasta kehittää luovia aloja.


I am so proud to be leading the next industry revolution in Israel! Tami korosti puheenvuorossaan erityisesti muotoilun mutta myös muun luovan osaamisen ratkaisevaa ja keskeistä roolia tulevaisuudessa kaikilla toimialoilla. Israelin luovan talouden kehittämisaskeleet ja -tarpeet kuulostavat meillekin tutuilta: luovan osaamisen näkyväksi tekeminen, kuinka eri toimialat löytävät luovan osaamisen oman liiketoimintansa vahvistajaksi, tilastoinnin ja rahoitusmallien kehittäminen.


Merkityksellisiä kokemuksia. Tilaa sattumille, epävarmuudelle ja yllätyksille.Roberto Verganti Milanon teknillisestä yliopistosta puhui disruptiivisista innovaatioista, jotka aiheuttavat markkinoiden uudelleen määrittymisen ja muuttavat perustavalla tavalla alan liiketoiminnan sääntöjä ja menestystekijöitä. Hän korosti muotoilun roolia, kun halutaan tuottaa merkityksellisiä palveluita ja tuotteita sekä arvokkaita kokemuksia ihmisille. New approach is not in solving existing problems but in finding meaningful experiences and in creating new value.


Lucy McRae, joka kertoo olevansa Sci-Fi Artist ja Body Architect, ei kumarra rajoja vaan rohkaisi puheenvuorossaan reippaaseen, jopa kaaosta sallivaan rajojen ylittämiseen, eri toimijoiden vuoropuheluun, hyväksymään epävarmuuden ja yllätykset. Hän uskoo, että jos yritykset toimisivat enemmän kuten taiteelliset studiot ja sitoutuvat ottamaan luovan prosessin käyttöön heti kehitystoiminnan alussa, lopputuloksena on odottamattomia löytöjä, jotka johtavat todellisiin uusiin innovaatioihin. Lucyn yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. NASA, MIT, Philips, Unilever ja Intel.


Sydneyn Google Creative Labin luova johtaja Tea Uglow, (joka ei tosin kutsu itseään johtajaksi, vaan käyttää titteliä ”Experimental Person-in-Charge”) puhui johtajuudesta, epävarmuuden sietokyvystä ja tulevaisuuden digitaalisesta maisemasta. Tea työskentelee kulttuuriorganisaatioiden ja luovan alan ammattilaisten kanssa ja tutkii teknologian ja taiteen välistä tilaa: mitä voi tapahtua, kun ne kohtaavat ja yhdistyvät. My work is about dreaming big, stepping away from reality and about finding edges. Hänen mukaansa kokeilemalla digitaalisia työkaluja luovan työn prosesseissa, voimme muuttaa nykyistä käsitystä kulttuurikäytännöistä menettämättä perinteitä, arvoja ja aineettomia ominaisuuksia, jotka tekevät taiteesta arvokasta.


Kilpaillaan, mutta hyvässä hengessä


… niin ja kuka edustaa Israelia Creative Business Cupissa 2018? Se selvisi tapahtuman yhteydessä ja voittajaksi valittiin 6Degrees-startup-yritys, joka on kehittänyt käyttäjälähtöistä puettavaa teknologiaa. Suomen CBC-edustaja Myssyfarmi iskee pöytään muunlaista puettavaa: Myssymummojen hittituotteet!


Anu-Katriina Perttunen verkostojohtaja Creative Finland

28 views