Humakin Culture Creative Fund loppusuoralla


Humak-ammattikorkeakoulu on toteuttanut vuosina 2016-18 Culture Creative Fund -hankkeen (CCF), jonka tarkoituksena on luovien alojen toimijoiden rahoitusosaamisen vahvistaminen. Hanke on rahoitettu ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella ja se on toteutettu yhdessä joukkorahoituspalvelu Mesenaatin ja rahoitusyhtiö Fundun kanssa.


Keskeisenä toiminnan muotona ovat olleet eri puolilla Suomea järjestetyt rahoitusvalmennukset, joissa on pureuduttu yksityisen rahoitussektorin mahdollisuuksiin. Valmennettavien liiketoiminnalliseen osaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.


Lisäksi luovien alojen toimijoilla on ollut mahdollisuus hakeutua hankkeen pilottiasiakkaaksi, jolloin hankkeen valmentajat ovat tarjonneet hakijalle henkilökohtaista valmennusta juuri tämän omaan tarpeeseen liittyen. Pilottiasiakkaaksi voi hakeutua vielä vuoden 2018 loppuun asti.


Toteutunutta toimintaa


Hanke käynnistyi vuoden 2016 syksyllä kyselyllä, joka suunnattiin laajasti Suomen luovien alojen toimijoille. Kyselyllä kartoitettiin rahoitusosaamisen tasoa ja sen kehittämistarpeita.


Vastausten perusteella luotiin 4 x 4 tunnin valmennusohjelma, jossa avattiin luovien alojen yksityisen sektorin rahoitusmaisemaa erityisesti tulorahoituksen, joukkorahoituksen, yritysyhteistyön ja sijoittajarahoituksen kautta.

Valmennuskokonaisuutta järjestettiin yhteensä kuudesti: Helsingissä kaksi kertaa, sekä kerran Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Porissa. Valmennuksiin osallistui 120 henkilöä.


Tyypillinen valmennettava on ollut pien- tai yksinyrittäjä, yhdistystoimija tai osuuskunnan jäsen, jonka toimialana on ollut esim. kuvataide, musiikki, esittävä taide, tv/elokuva tai sisällöntuotanto. Valmennukset toteutettiin Humakin, Mesenaatin ja Fundun valmentajien avulla. Ohjelmaan pyrittiin mahduttamaan myös vierailevia puhujia teemoihin liittyen.


Joukkorahoituksen hybridimalli ja rahoituspeli


Hankkeessa on pilotoitu ensimmäistä kertaa Suomessa hybridimallin joukkorahoituskampanjaa, jossa samalla kampanjalla haetaan sekä vastike- että osakemuotoista rahoitusta. Rahoitusmarkkinoiden kannalta kyseessä on merkittävä avaus, joka monipuolistaa maamme joukkorahoituksen tarjontaa. Palvelun ovat yhteistyössä kehittäneet Mesenaatti ja Fundu. Siitä kerätään parhaillaan käyttäjäkokemuksia, joita julkaistaan loppuvuoden 2018 aikana.


Hanke julkaisee syksyn 2018 aikana myös verkossa pelattavan rahoituspelin, jossa rahoituksen hakija voi kysymysten ja materiaalien avulla löytää omalle hankkeelleen sopivan rahoitusmuodon.


Rahoitusta Rohkeille kertoo rahoitustarinat


CCF huipentuu Helsingin Kiasmassa 29.11.2018 pidettävään Rahoitusta Rohkeille -seminaariin, jossa kuullaan mielenkiintoisimmat rahoitustarinat matkan varrelta. Kolme nuorta luovan alan yritystä avaavat oman rahoituspolkunsa sekä jakavat rahoitukseen liittyviä vinkkejä omien kokemustensa perusteella.


Seminaarin päätteeksi halukkaat pääsevät pitchaamaan ideansa sijoittajien edessä. Jaossa on rakentavaa palautetta, hyviä vinkkejä ja neuvoja sekä sijoittajia kiinnostaville ideoille myös rahoitusta!


Seminaariin ilmoittautuminen on auki 21.11. asti, tilaa on 50 nopeimmalle!


Lisätietoa seminaarista sekä CCF:n toiminnasta löydät osoitteesta www.ccfund.fi.52 views