Kun kivijalkayritys ja taide kohtaavat – Kortteeri elävöittää pikkukaupunkeja

Kortteeri-hanke yhdistää taiteen, yleisöt, välittäjätahot sekä yrittäjät lyhytkestoisten taidetekojen ja -teosten kautta. Tavoitteena on taiteen ja luovien alojen osaamisen keinoin elävöittää pienten ja keskisuurten rakennemuutospaikkakuntien keskustoja. Lisäksi kehitetään kaupunkitoimijoiden ja yrittäjien yhteistyöverkostoja.


Kortteerin kaupunkimuotoiluun, yhteisöihin ja verkostoihin painottuvat koulutukset toteutetaan rinnakkain pilottiprojektien kanssa. Piloteissa testataan työpajoissa ja koulutuksissa tunnistettuja teemoja, uusia kumppanuuksia ja malleja luovien alojen osaajien työllistämiseen.

Kuvataiteilija Julia Kukkosen Repairs & Care -puoti valikoitui pilotiksi avoimen teoshaun kautta, jonka toteutti hankekumppani Seinäjoen taidehalli. Repairs & Care -teoksen tavoitteena oli kokeilla mitä tapahtuu, kun taide ja kivijalkayritys kohtaavat sekä millaisia taidesisältöjä taiteilijat voivat kivijalkaliikkeille tarjota.


Asiakkaat saivat tulla puotiin minkä tahansa rikkinäisen tavaran, asian, vaatteen tai jopa sydämen kanssa, ja Kukkonen lupasi korjata sen. Korjaukset vaihtelivat asiakkaan toiveiden mukaan käytännöllisistä yllättäviin ja esityksellisiin. “Halusin saada yleisön tarkastelemaan kuluttamiseen liittyviä ajatuksia uudella tavalla ja tarjota vaihtoehtoisia, kestäviä näkökulmia taiteen kautta”, Kukkonen linjaa.


Teos toi liikkeisiin uusia kävijöitä, sillä moni tuli Repairs & Care -korjauspalvelun ja sosiaalisen median johdattelemina. Osa liikkeistä, kuten Suutari- ja nahkapaja Patiini markkinoi myös aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Vastaanotto vaihteli liikkeittäin: “Taito Shop Rustoopuori oli varsin luonteva paikka teokselle, varsinkin kun asiakkaiden asiointi tuntui jo olevan lähellä teoksen ilmapiiriä. Useampi asiakas osallistui teokseeni siitä aiemmin tietämättä”, kertoo Kukkonen.


Kukkosen performatiivinen korjauspalvelu jalkautui joulukuussa viiteen Seinäjoen keskustan yritykseen vaihtaen paikkaa päivittäin. Pilotin yrityskumppanit löytyivät Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö Into Seinäjoen kautta. Into Seinäjoen toimitila- ja tonttipalveluiden kehittäjät ovat olleet tiivisti mukana myös Kortteeri-hankkeen koulutuksissa ja työpajoissa.


Uusien kumppanuuksien testaaminen ja erityisesti välittäjätahojen tärkeyden tunnistaminen olivat hyödyllisiä löydöksiä hankkeen kannalta: ilman Into Seinäjoen kumppanuutta yritysten ja taiteilijan yhteen saattaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa.


Kortteeri-hankkeen seuraavat koulutukset järjestetään Kankaanpäässä, jossa kaupunkisuunnittelijoita ja elinkeinotoimen osaajia Porista ja Kankaanpäästä kokoontuu työstämään kaupunkimuotoilun kysymyksiä. Yhteisöllisyys ja verkostot -koulutus taas kokoaa kolmannen ja neljännen sektorin sekä luovien alojen toimijoita muun muassa uusi työ -teeman alle. Molemmat koulutukset nivotaan ammatilliseen koulutukseen, sillä niihin osallistuu SAMK:n kuvataiteen opiskelijoita Kankaanpään taidekoulusta.


Kortteerin kotisivut >

Facebook-sivut >

85 views