Luova ääni: Jari Muikku

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa julkaistaan näkemyksiä ja kannanottoja luovaan talouteen. Lue sarjan kirjoituksia >


Creative Finland -hankkeen tehtävänä on nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä. Vahvistamme luovien alojen ääntä keskustellen, jakamalla tietoa ja viemällä luovuuden viestiä eteenpäin.


#luovaääni

Kasvua kaikille aineettomista oikeuksista


Alkuvuodesta julkaistu luovien alojen tekijänoikeusvirtoja koskeva selvitystyöni osoitti, että niiden kokonaisarvo on nelinkertaistunut Suomessa kymmenessä vuodessa. Vuoden 2008 kahden miljardin euron tasolta noustiin vuonna 2017 jo 8,5 miljardiin euroon.


Valtavan kasvun – joka näyttäisi vain jatkuvan – taustalla on ollut ennen kaikkea ohjelmisto- ja peliteollisuuksien räjähdysmäinen nousu. Perinteisempien luovien alojen parissa on myös ollut selvää kasvua.


Tämän kehityksen keskeinen moottori on ollut digitalisaatio. Sen myötä entistä suurempi osa liiketoimintaa tapahtuu aineettomien oikeuksien kauppana. Digitalisaatio on merkinnyt myös perinteisten lineaaristen arvoketjujen vaihtumista monitahoisiin ja dynaamisiin ekosysteemeihin.


Tämä on luonut edellytykset sille, että luovien alojen tuottamia aineettomia oikeuksia voidaan hyödyntää entistä laajemmin ja monipuolisemmin myös muilla toimialoilla. Tekijän-, naapuri- ja teollisoikeuksien lisäksi on tällöin syytä huomioida myös brändit ja data. Näistä muodostuu kokonaisuus, joiden avulla yksittäinen yritys voi kasvattaa nopeastikin liikevaihtonsa aivan uudelle tasolle.


Potentiaalin toteutuminen edellyttää ennen kaikkea ajattelutavan muutosta. Luovilla aloilla tulee lähteä liikkeelle lopputuotteen kuten tv-sarjan tai kirjan sijasta aineettomien oikeuksien kokonaisuudesta. Sen pohjalta tulee ensin pohtia, mitkä voisivat olla kyseisten oikeuksien käyttömuodot ja -mahdollisuudet, ja millaisia kumppanuuksia niiden toteuttaminen vaatii.


Lähtökohtana voi toimia esimerkiksi Jamie Oliverin kaltainen kokkipersoonallisuus ja hänen tarinansa, joiden ympärille voidaan rakentaa kokonainen tuoteperhe. Se voi sisältää mm. tv-sarjan, keittokirjan, ravintolaketjun, kokkauskoulutusta, välinesarjan, ruokatuotesarjan, viini- ja ruokamatkoja ja niin edelleen.


Yksi tunnetuimmista kotimaisista tapauksista on Muumit, joihin liittyvien oikeuksien käyttöä on kontrolloitu disneymäisen tarkasti taiteellisen arvon varjelemisen ja taloudellisen tuoton välisen tasapainon varmistamiseksi. Marimekko on puolestaan pitkäaikainen esimerkki yhtiön brändin onnistuneesta ulottamisesta hyvinkin erilaisiin tuotteisiin.


Muilla kuin luovilla toimialoilla luovien alojen tuottamia oikeuksia ja lopputuotteita voidaan puolestaan hyödyntää erityisesti digitaalisessa viestinnässä, asiakassuhteiden hoitamisessa ja brändin rakentamisessa. Tuloksia voidaan kohdentaa entistä hienojakoisimmille ryhmille erilaisia kanavia hyödyntäen.


Tubettajat ovat hyvä esimerkki siitä, miten luova toiminta ja kaupalliset kuluttajatuotebrändit voivat toimia uudenlaisissa suhteissa siten, että myös kohdeyleisöt kokevat sen luontevana ja uskottavana. Samalla mainostajat löytävät taloudellisen panoksensa vastineeksi aiemmin tavoittamattomissa olevia kohderyhmiä uudenlaisten sisällöntuottajien kautta kokeilevin ja kiinnostavin tavoin.

Uudenlaisten yhteistyösuhteiden rakentaminen edellyttää ennen kaikkea luovuutta ja ennakkoluulottomuutta niin luovien kuin muidenkin alojen toimijoilta. Tämä avaa ovia uudenlaiselle ja hedelmälliselle yhteistyölle.


Jari Muikku

Kirjoittaja on Digital Media Finland Oy:n konsultti


Julkaisu:

Jari Muikku, Direct Copyright Revenue Streams in Creative Industries in Finland

The Finnish Copyright Society Publications No 33 (2018)

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa kirjoitukset ovat kirjoittajien omia. Haluatko yhdeksi vieraskynäilijäksi? Ole yhteydessä:

Verkostojohtaja ​Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi


#luovaääni

119 views