Luova ääni: Rosa Meriläinen, KULTA ry

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa julkaistaan näkemyksiä ja kannanottoja luovaan talouteen. Lue sarjan aiempia kirjoituksia >


Creative Finland -hankkeen tehtävänä on nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä. Vahvistamme luovien alojen ääntä keskustellen, jakamalla tietoa ja viemällä luovuuden viestiä eteenpäin.

#luovaääni

Luova osaaminen – tulevaisuuden supervoima


Rosa Meriläinen, KULTA ry. Kuva: Heli Sorjonen.
Rosa Meriläinen, KULTA ry. Kuva: Heli Sorjonen.

Tekoäly on minua parempi noudattamaan sääntöjä. Mutta siellä, missä toimitaan sääntöjä luovasti rikkoen, ihminen voittaa koneen - kuten taiteessa. Yhä useamman alan ennustetaan tulevaisuudessa hoituvan tehokkaimmin koneistettuna. Luovuuden ohjelmointi on kuitenkin haastavaa, eikä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja empatiaa voi koneet kokonaan korvata. Varmin työ ja osaaminen, joka tulevaisuudessa kantaa, on sosiaalisten taitojen lisäksi kyky luoda uutta laatikon ulkopuolelta.


Luovuus ei ole jotain, joka on varattu vain taiteilijoille. Se on ihmisen ominaisuus, jota ihan jokaisen on syytä viljellä. Toki taide ja taiteelliset menetelmät tukevat luovaa osaamista. Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että taide ja taiteelliset menetelmät ovat kaikkien käytössä.


Ensi vuoden aikana valmistellaan koulutuspoliittinen selonteko. Taiteen ja taiteellisten menetelmien rooli siinä ei saa typistyä keskusteluksi yksittäisen oppiaineen tuntimäärästä, vaan kulttuurin ja taiteen tutkittu merkitys oppimiselle on tunnistettava läpi koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.


Taiteen harrastaminen antaa meille kaikille hyvän elämän lisäksi keskeisiä valmiuksia selvitä tulevaisuuden työelämässä: keskittymiskykyä, kärsivällisyyttä, sitoutumista ja kulttuurirajat ylittävää erilaisuuden ymmärrystä. Missä tahansa työpaikassa voidaan taiteellisten menetelmien avulla luoda tilaa kyseenalaistamiselle ja avartaa ymmärrystä, jotta uusiutuminen onnistuisi.


Ammattimainen taide on tärkeä osa tätä ekosysteemiä. Se on se tutkimuslaboratorio, josta koko yhteiskunta voi ammentaa. Tiede ja taide yhdessä ovat luovan talouden perusta juuri siksi, että sieltä syntyy se uusi tieto ja osaaminen, jonka avulla keksimme, olemme omaperäisiä. Siksi luovien alojen nousun edellytys on se, että kulttuurin ja taiteen perusrahoitus on kunnossa ja maassa on riittävästi taiteilijoita.


Elinkeinopolitiikassa puhutaan paljon aineettomasta arvonlisästä. Tekninen keksintö ei vielä riitä, ellei kehitetä sille käyttötapoja ja muotoilla sitä sellaiseksi, josta ollaan valmiita maksamaan kunnon hintaa. Tavallinen ei nykyään meinaa pärjätä edes priimalaatuna. Luova osaaminen on se extra push, jolla tuotteen arvo nousee.


Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa kirjoitukset ovat kirjoittajien omia. Haluatko yhdeksi vieraskynäilijäksi? Ole yhteydessä:

Verkostojohtaja ​Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi


#luovaääni

96 views