Luova ääni: Sirpa Pietikäinen

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa julkaistaan näkemyksiä ja kannanottoja luovaan talouteen. Nyt puheenvuoron saa EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Sarjan aiemmat kirjoittajat ovat Sampo Terho, Kai Huotari ja Mika Lintilä.


Creative Finland -hankkeen tehtävänä on nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä. Vahvistamme luovien alojen ääntä keskustellen, jakamalla tietoa ja viemällä luovuuden viestiä eteenpäin.


#luovaääni

 

Kulttuuri on tapa tietää


Sirpa Pietikäinen

Kulttuuri, kulttuurin lukutaito ja taide ovat toinen tapa tietää. Tiede on toinen. Kulttuurin ja taiteen merkitys on ennen kaikkea hiljaisten viestien ymmärtämisessä ja välittämisessä.

Kyse ei ole vain kyvystä nauttia ja tuottaa eri kulttuurin muotoja, vaan taiteen tuomasta kyvystä ymmärtää maailmaa ja elämää yhä nopeammin muuttuvassa ja monimerkityksellisemmässä maailmassa. Ilman tätä taitoa ihminen syrjäytyy, kuten lukutaidon ja koulutuksen puutteessakin. Jos ei ymmärrä maailmaa ympärillään, siinä ei voi toimia eikä siihen voi vaikuttaa muuten kuin vetäytymällä, torjumalla ja vihalla. Siksi kulttuurin ja taiteen ymmärtäminen on tärkeää kansalaisten sivistyksen, ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan tasa-arvon kannalta.

Tuloerot on mahdollista tasoittaa nopeastikin, jos niin päätetään, mutta osaamisen ja kulttuuritaidon eroja ei muutamassa vuodessa paikata. Kulttuuria ja taidetta voi oppia ymmärtämään joka iässä, mutta se on pitkä ja hidas prosessi, kuten muukin oppiminen. Siksi kulttuuriin ja sen opetukseen tuleekin panostaa läpi elämän aloittaen varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja ammatilliseen koulutukseen ja siitä eteenpäin elinikäisessä oppimisessa ja kansansivistystyössä.

Yhteiskunnan tulee tukea taidetta ja kulttuuria, koska ilman yhteisiä panostuksia mahdollisuutemme oppia ja nauttia kulttuurin hyödyistä katoavat. Aivan kuten erikoissairaanhoidon tai päivystyksen kollektiiviset hyödyt. Hyödyt ovat valtavat, mutta yksikkökustannukset ovat niin suuret, että tuskin kukaan kykenisi niitä ostamaan. Julkisen rahoituksen lisääminen on perusteltua ja välttämätöntä niin taiteen apurahojen, taiteen esittämisen tuen kuin myös taideteosten hankintojen kautta. Olen jo kauan esittänyt, että prosentti hankerahoituksesta pitäisi mennä kulttuuriin ja taiteeseen. Kollektiiviset hyödyt ihmisille ja yhteiskunnalle ovat suuremmat kuin kustannukset.

Taiteenlukutaito ja kyky tehdä kulttuurisia tulkintoja erottaa kansakuntia ja ihmisiä toisistaan. Tässä vertailussa Suomen eikä suomalaisten kannata jäädä häntäpäähän, koska kulttuurinen osaaminen on myös talouden voimavara. Muotoilu ei ole vain puhelimen kuoren estetiikkaa, vaan ensisijaisesti ihmisten käyttötarpeiden ja toiveiden ymmärtämistä ja niihin perustuvia innovaatioita.

Kulttuuri voi myös tuoda ihmisiä yhteen.

Taide, kuten musiikki on yleismaailmallista kieltä, jolla me ihmiset voimme paremmin ymmärtää itseämme ja toisiamme. Ymmärrämme, että olemme kaikki pohjimmiltamme samanlaisia, ihastumme ja liikutumme samoista sävelistä tai näkymistä ja samalla olemme kaikki myös hyvin erilaisia, tulkintamme esityksen merkityksestä ja omat makumieltymyksemme ovat aina hyvin yksilöllisiä. Kulttuurin ja taiteen kieli näyttää meille samanaikaisen samanlaisuutemme ja erilaisuutemme.

Sirpa Pietikäinen

Europarlamentaarikko

 

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa kirjoitukset ovat kirjoittajien omia. Haluatko yhdeksi vieraskynäilijäksi? Ole yhteydessä:


Verkostojohtaja ​Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi


#luovaääni

172 views