Luovalla osaamisella korkeisiin tavoitteisiin

Creative Finland järjesti Luovaa osaamista ESR -toimijoiden tapaamisen, jossa päästiin tutustumaan mitä hienoimpiin ja asiantunteviin luovaa osaamista esille nostaviin hankkeisiin. Tapaamisen aikana tuli varsin selväksi, että luovan alan toimijat haastavat kaikkia ennakkoluulottomaan ajatteluun ja löytämään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja. Niillä on myös kykyä uusiutumiseen ja ajan haasteisiin vastaamiseen.


Tällä hetkellä Luovaa osaamista ESR -hankkeita on käynnissä 17, joista Creative Finland toimii koordinaatiohankkeena. Creative Finland on luovan osaamisen alusta, jossa nostetaan esiin parhaita käytäntöjä Suomesta ja maailmalta. Toiminnan keskeiset tavoitteet ovat viestintä ja vaikuttaminen. Creative Finland kokoaa yhteen toimijat ja verkostot, ja pyrkii yhdistämään erilaista osaamista. Tavoitelistamme ei ole vaatimaton, mutta verkostona pääsemme tavoitteisiin: Miten olemme luomassa Suomesta yhden maailman parhaimmista luovan osaamisen keskittymistä, miten autamme suomalaisia toimialoja hyödyntämään tehokkaammin luovaa ongelmanratkaisuosaamista ja miten viestimme siitä tarinoina.


Kohtaamisille on tarvetta


Kahdeksan hankkeen edustajat kokoontuivat 21.8.2018 esittelemään hankkeitaan ja verkostoitumaan. Mitä tapaamisesta jäi erityisesti mieleen? Usea paikalla olija nosti esiin oman hankkeensa tärkeän tavoitteen: kuinka luovalla osaamisella on merkittävä rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.


Luovaa osaamista -verkostotapaaminen osoitti myös, kuinka tärkeää on tavata kasvokkain, jakaa kokemuksia ja keskustella toisten toimijoiden kanssa. Osa hankkeista on ollut jo pidempään käynnissä ja osa vasta aloittanut toimintansa. Varsin pian saimme huomata, että osalla hankkeita on paljonkin yhteistä ja siten hieno mahdollisuus sparrata toinen toisiaan. Suuri kiitos kaikille osallistujille!


Tapaamiset jatkuvat syksyllä


Ei huolta, ellet päässyt mukaan ensimmäiseen tapaamiseen, sillä Luovaa osaamista -verkoston kokoontumiset jatkuvat syksyn mittaan. Toinen verkostotapaaminen järjestetään keskiviikkona 19.9.2018 Helsingissä. Lisäksi hankkeet kutsutaan mukaan luovien ja taidealojen tekijöiden LIFT – New Dimensions of Media, Arts and Culture -ammattilaisfestarille 17.–18.10.2018 Kaapelitehtaalla Helsingissä. LIFT toimii media-, kulttuuri- ja taidealojen sekä luovan talouden ammattilaisten inspiraationa, kohtauspaikkana ja tiedonjakoalustana. Tapaamisiin!


Anu-Katriina Perttunen

verkostojohtaja

Creative Finland

53 views