Luova ääni: Sampo Terho

Updated: May 27, 2019

Creative Finland aloittaa Luova ääni -sarjan, jossa julkaistaan näkemyksiä ja kannanottoja luovaan talouteen. Sarjan ensimmäinen kirjoittaja on Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.


Creative Finland nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä. Vahvistamme luovien alojen ääntä keskustellen, jakamalla tietoa ja viemällä luovuuden voiman viestiä eteenpäin. Nostamme esiin merkityksellisiä tarinoita, joissa ihmiset puhuvat toisilleen ja kuuntelevat toisiaan. Mitä enemmän mukaan saadaan eri ääniä, sitä rikkaampi Creative Finland on.


#luovaääni

Luovien alojen merkitys Suomessa

Sampo Terho Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri. Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.

Kulttuurin toimialoja kutsutaan usein luoviksi aloiksi. Tästä voi helposti päätellä, että niillä on merkitystä siellä missä luovuudellakin on – ja missäpä ei olisi.


Kun puhumme luovista aloista, näkökulma on useimmiten taloudellinen: mikä on luovien alojen merkitys kansantaloudessa ja kuinka luovat alat voivat tukea ja vahvistaa muita elinkeinotoiminnan aloja. Myös minä olen kulttuuriministerinä painottanut nimenomaan kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen taloudellista merkitystä.


Luovat alat on yleisnimitys kulttuurista luovuutta hyödyntäville yrityksille ja luovilla aloilla toimii monipuolinen joukko toimijoita. Valtioneuvoston viime vuoden kesällä valmistuneessa TEAS-selvityksessä luovat alat jaettiin neljään osaan: luoviin ja kulttuurisiin tuotteisiin, luoviin sisältöihin, luoviin palveluihin ja luoviin ympäristöihin ja alustoihin keskittyviin toimijoihin. Näillä kaikilla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Tyypillisiä heikkouksia ovat selvityksen mukaan kotimarkkinoiden ja yritysten pienuus, vienti sekä liiketoimintaosaaminen. Vahvuuksia taas ovat tuotteiden ja palveluiden skaalautuvuus, osaaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen.


Oma näkemykseni on se, että luovien alojen ekosysteemit eivät ole lainkaan huonossa kunnossa. Kulttuuri kiinnostaa meitä suomalaisia niin harrastuksena kuin kulutuksen kohteenakin. Kulttuuri- ja taidekasvatus on varsin korkeatasoista ja meillä on runsaasti alan yritystoimintaa. Toki heikkouksia ja haasteita löytyy paljonkin, mutta ne eivät ole sellaisia etteikö niihin voisi politiikkatoimilla vaikuttaa.


Olen edelleen vakuuttunut, itse asiassa yhä vakuuttuneempi, että valtion kannattaa panostaa luoviin aloihin. Näin tekevät käytännössä kaikki verrokkimaammekin. Luovuuden ja osaamisen – aineettoman pääoman – merkitys kaikessa elinkeinotoiminnassa kasvaa edelleen. Sitä osoittaa mm. se, että eräissä maissa yritysten investoinnit aineettomaan pääomaan ovat jo suurempia kuin aineelliseen pääomaan kuten koneisiin ja laitteisiin. Vastaavasti valtaosa yritysten arvosta on sitoutunut niiden aineettomaan pääomaan. Meillä Suomessa on laaja yksimielisyys siitä, että elinkeinorakennettamme on uudistettava. En näe kuinka onnistuisimme tässä ilman panostusta luovuuteen ja luoviin aloihin.


Taloudelliset syyt eivät toki ole ainoa peruste vahvistaa luovia aloja. Tietoperustamme kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista samoin kuin kulttuurin merkityksestä yhteiskuntien koheesion ja demokratian vahvistamisessa paranee jatkuvasti. Mitä enemmän näitä kulttuurin positiivisia ulkoisvaikutuksia tutkitaan, sitä selvemmin käy ilmi, että kulttuurin harrastaminen ja kuluttaminen ovat hyväksi ihmisille ja yhteiskunnille. Ilman vahvoja luovia aloja kulttuurin koko potentiaalia ei saada käyttöön. Ei kulttuuri tietenkään mikään ihmelääke ole, mutta on aivan selvä, että sen koko yhteiskunnallista merkitystä ei vielä täysin ymmärretä eikä sitä hyödynnetä riittävästi.


Kun aloitin noin kaksi vuotta sitten kulttuuriministerinä, minulla oli korkea kunnianhimon taso vahvistaa luovia aloja. En ole luopunut siitä, mutta tiedän hyvin, että merkittävien uudistusten tekeminen on pikemminkin maratonjuoksua kuin pikasprintti. Jatkan omaa työtäni hallituskauden loppuun ja olen varma, että nyt tehty työ kantaa hedelmää myös tulevaisuudessa.


Sampo Terho

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri

Creative Finlandin Luova ääni -sarjassa kirjoitukset ovat kirjoittajien omia. Haluatko yhdeksi vieraskynäilijäksi? Ole yhteydessä:

Verkostojohtaja ​Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi


#luovaääni

127 views