Uusi selvitys luovan talouden ekosysteemikehityksen tilasta

Updated: Nov 16, 2018


Teknologiantutkimuskeskus VTT:n toteuttama selvitys Luovan talouden ekosysteemikehityksen tila ja kehitystarpeet on julkaistu lokakuun alussa. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että luovien alojen yhteisen äänen vahvistamisessa on suuri merkitys toiminnan tunnistamisella päätöksenteossa, alan aktiivisilla puolestapuhujilla ja yhteisillä organisaatioilla.


Selvityksen tavoitteena oli tuottaa päivitetty versio luovien alojen ekosysteemitiedoista. Selvityksessä kartoitettiin luovan talouden kehittämismalleja Britanniassa, Alankomaissa ja Etelä-Koreassa. Lisäksi siinä tehtiin ehdotuksia luovan osaamisen monialaisen hyödyntämisen ja ekosysteemikehityksen edistämiseksi sekä päätöksenteossa tarvittavan tietopohjan vahvistamiseksi.


Luova toiminta on selvityksessä jaettu neljään luokkaan: taide ja kulttuuri, luovat sisällöt, luovat palvelut, sekä luovat ympäristöt ja alustat. Nämä eroavat toisistaan arvonluonnin logiikan, toiminnan skaalautuvuuden ja aineettoman arvon kierrätettävyyden osalta.


Luovan osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen ja monialaisen yhteistyön kehittyminen edellyttää alueellisten osaamiskeskittymien roolin huomioivaa selkeää kansallisen tason politiikkaa, käytännön liiketoimintaosaamista sekä monialaista yhteistyötä tukevan toimintakulttuurin edelleen vahvistamista.


Luovien alojen toimintaa koskevan tiedon saatavuuden ja edustavuuden parantamiseksi selvityksessä ehdotetaan, että virallisten tilastoaineistojen täydentämiseksi selvitetään ja pilotoidaan tekstipohjaisten aineistojen ja tekstinlouhinnan mahdollisuudet. Lisäksi suositellaan julkista tukea saaneiden hankkeiden seurantatiedon systematisointia mm. käytettävien luokitusten osalta.


Raportin on laatinut VTT:n tutkimusryhmä, jota kansainvälisessä vertailussa ovat tukeneet asiantuntijat Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. www.tietokayttoon.fi

48 views

Creative Finland

#creativefinland 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • SoundCloud

Käynti- ja postiosoite

Creative Finland

Luovan talouden agentit ja managerit ry AGMA 

Kaikukatu 4 A

00530 Helsinki 

Verkostojohtaja, sisällöt ja hankeviestintä

Anu-Katriina Perttunen

+358 44 534 5285

anu-katriina.perttunen (a) creativefinland.fi

Viestintäkoordinaattori, hankeviestintä ja verkkosivut

Essi Niemenmaa

+358 449704537

essi.niemenmaa (a) creativefinland.fi

​​Projektijohtaja (1.1.2020 alkaen), hallinto ja talous

Katariina Malmberg

+358 50 5727 283

katariina.malmberg (a) creativefinland.fi

Creative Finland -hankkeen tietosuojaseloste

© Creative Finland / AGMA