XR-kehitystyöpajat: startupit ja yritykset yhteistyöhön

Donna-VR-seikkailussa käyttäjä pääsee YLE:n tv-sarjaan perustuvan sokean Donnan roolissa iltajuhliin. Toteuttajana There Is No Spoon.
Donna-VR-seikkailussa käyttäjä pääsee YLE:n tv-sarjaan perustuvan sokean Donnan roolissa iltajuhliin. Toteuttajana There Is No Spoon.

Älypuhelinsovellusten kasvoja muokkaavat filtterit, 360 asteen markkinointivideot ja pelillistetyt virtuaalitodellisuuskokemukset kuuluvat uuden median kenttään, joka tähtää tulevaisuudessa siihen, että digitaalisesta tulee tilallista ja käsin kosketeltavaa. Finnish Virtual Reality Association FIVR:n ja Demos Helsingin yhteishankkeessa yritykset pääsevät kokeilemaan käytännössä millaisia ongelmia VR-teknologialla voidaan ratkoa.


Vuosikymmenten haaveilun, yrityksen ja erehdyksen jälkeen virtuaalitodellisuus (virtual reality VR), sekatodellisuus (mixed reality MR) ja lisätty todellisuus (augmented reality AR) ovat vihdoin kypsyneet varteenotettaviksi taiteen, viihteen ja teollisuuden välinekentällä. Usein näistä kolmesta teknologiasta käytetään yleisnimitystä extended reality, XR.


Suuri määrä uusia palvelumuotoja ja kokonainen toimiala ovat alkaneet kasvaa näiden teknologioiden yleistyessä. Tämä näkyy Suomessa suurten teknologia- ja ohjelmistokehittäjäyritysten sekä markkinointitoimistojen satsauksena XR-sisältöjen kehittämiseen.


Startupit toimivat palveluntarjoajina

Avains Oy:n Juha Sälli pelaa kierrätyspeliä työpari Dannyn seuratessa vierestä.
Avains Oy:n Juha Sälli pelaa kierrätyspeliä työpari Dannyn seuratessa vierestä.

Kenties tärkeimmässä asemassa immersiivisten teknologioiden innovaatiokentällä ovat kuitenkin mikrokokoiset startupit, joiden toiminta tähtää keinotodellisuuksien kehittämiseen kuluttaja- ja yritysmarkkinoille. Erilaisia pelejä, työkaluja ja asiakaskokemusta rikastuttavia sovelluksia kehitetään Suomessa jo nyt innokkaalla ja pelottomalla otteella, valmiina selvittämään uuden teknologian mahdollisuudet ja haasteet.


Yksi haaste aloittelevalle XR-startupille on oman profiilin löytäminen palvelukentältä ja sen mukaisten palveluiden tarjoaminen asiakkaille. Asiakkaita on potentiaalisesti paljon, mutta suurin osa empii lähtemistä XR-markkinoille tai uusien palvelukonseptien suunnittelemista nopeasti muuttuvalle teknologiapohjalle.


Usein pienen startupin vastuulle jää paitsi palvelun, myös kokonaisen vision myynti. Asiakas tulee ensin vakuuttaa uusien teknologioiden konkreettisista hyödyistä ja käyttötavoista, ennen kuin päästään projektin suunnitteluun. Usein startupien on myös äärimmäisen vaikea päästä puheille suurten asiakasyritysten kanssa.


FIVR:n ja Demos Helsingin kokeilupajat

Santeri Suominen (FIVR) ja Leena Alanko (Demos Helsinki) esittelevät Virtual Reality Hub -projektia Taiteiden yön AR/VR Startups Meet the Cultural Scene -tapahtumassa Musiikkitalolla.
Santeri Suominen (FIVR) ja Leena Alanko (Demos Helsinki) esittelevät Virtual Reality Hub -projektia Taiteiden yön AR/VR Startups Meet the Cultural Scene -tapahtumassa Musiikkitalolla.

FIVR:n ja Demos Helsingin yhdessä vetämä ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama XR-alan kasvuhanke pyrkii vastaamaan muun muassa tähän haasteeseen. Hankkeessa järjestetään kahden vuoden aikana kaksitoista FIVR:n ja Demos Helsingin fasilitoimaa kokeilupajaa. Ne tähtäävät XR-prototyyppeihin, uusiin asiakkuuksiin ja yhteistyömalleihin suurten asiakasyritysten ja pienten innovatiivisten startupien välillä. Fasilitaattorit toimivat hankkeessa asiakasyritysten ja toteuttavien startupien keskellä, auttaen molempia osapuolia omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.


Yritysten asiantuntijakumppaneiksi XR-startupit


Projektien hankintavaiheessa on tärkeä löytää kokeilunhaluinen, rohkea ja XR-sisältöjen konseptoinnissa apua tarvitseva suuri asiakasyritys. Kuukauden pituinen XR-kokeilupaja on sopiva hyppy uusien sisältöjen pariin, sillä se ei vaadi suurta sitoutumista omaan tuotekehitykseen monimutkaisen teknologian kanssa.


Alihankkijana toimiva startup on suurelle organisaatiolle ihanteellinen asiantuntijakumppani näyttämään XR-teknologioiden päivän tila ja merkitys pähkinänkuoressa. Ongelmaksi muodostuu kumppanin löytäminen ja luottamuksen syntyminen: Kuinka löytää juuri se oikea startup satojen joukosta? Kuinka on mahdollista tietää, että jälki on laadukasta, varsinkin jos asiakkaalla ei ole kokemusta ohjelmistotuotannosta saati XR-teknologioista?


Fasilitoidut kokeilupajat


XR-kokeilupaja mahdollistaa nopean tutustumisen tulevaisuuden teknologiaan konkreettisen tapausesimerkin muodossa, joka on alusta saakka räätälöity asiakasorganisaation tarpeisiin sopivaksi. Kun asiakkaan tarpeet ovat alustavasti selvillä, FIVR ja Demos Helsinki etsivät projektin toteuttajaksi Suomen laajasta osaajakentästä startupin, jonka erityisosaaminen sopii parhaiten vaatimuksiin.


Fasilitaattorien tehtävänä on laaduntarkkailun ja projektihallinnan lisäksi olla apuna tavoitteiden asettamisessa ja sopimusneuvotteluissa, sillä eri aloilla ja eri tavoilla toimivien suurten ja mikrokokoisten yritysten välinen kommunikaatio voi olla haastavaa. Fasilitaattorit kykenevät liennyttämään tätä eroa perspektiiveissä ja auttamaan yhteisten tavoitteiden luomisessa neutraalista näkökulmasta käsin.


Uutta tietoa ja inspiraatiota

Lassila & Tikanojalle toteutetussa kierrätyspelissä käyttäjä oppii mihin koriin mikäkin jäte kuuluu. Toteuttajana Avains Oy.
Lassila & Tikanojalle toteutetussa kierrätyspelissä käyttäjä oppii mihin koriin mikäkin jäte kuuluu. Toteuttajana Avains Oy.

Hankkeessa on tähän saakka järjestetty kolme XR-kokeilupajaa ja käynnissä on tällä hetkellä kolme lisää. Tulokset ovat olleet monipuolisia ja rohkaisevia sitä mukaa, mitä pidemmälle hanke on edennyt. Kolmessa kokeilupajassa on syntynyt Avains Oy:n kehittämä kierrätykseen opastava peli Lassila & Tikanojalle, There Is No Spoonin kehittämä interaktiivinen 360-videotraileri Yleisradion Donna-televisiosarjalle ja Deeptale Oy:n selvitys lisätyn todellisuuden pitkän tähtäimen mahdollisuuksista oppimateriaalien tuotekehityksessä SanomaProlle.


Uudet kumppanuudet pienten ja suurten välillä ilahduttavat molempia osapuolia. Asiakasyrityksille on syntynyt kiitettävä määrä uutta tietoa ja inspiraatiota XR-teknologioiden mahdollisuuksista ja kolme eri startupia ovat saaneet kehittää täysin uusia tuote- ja palvelukonsepteja uusille asiakkaille. Kasvavalla teknologia-alalla on aina tilaa innovaatioille, mutta niiden luominen on haasteellista jos kysyntä ja tarjonta eivät kykene kohtaamaan. Kentällä on jatkossakin tilausta toiminnalle, jossa neutraali osapuoli opastaa yhteistyötä tekeviä yrityksiä saavuttamaan yhteiset tavoitteensa.


Santeri Suominen, FIVR

Olli Sinerma, FIVR

fivr.fi


Leena Alanko, Demos Helsinki

www.demoshelsinki.fi

150 views