Tiekartta

Luovan talouden tiekartta on luovien alojen toimijakentän kanssa yhteisesti toteutettu prosessi, jolla tavoitellaan sekä luovien alojen yritysten että muiden toimialojen yritysten kasvua.

Taustaa

Luovan talouden tiekartta on julkaistu alkuvuodesta 2020. Siinä on nostettu esiin keskeisiä kysymyksiä, joiden kautta luovat alat ja luovan talouden toiminta kasvavat ja kehittyvät osana talouttamme.

Toimenpide-ehdotuksista on muokattu yhdessä luovien alojen toimijoiden kanssa tiekartta kasvun esteiden ratkaisemiseksi. Tiekartassa on nostettu esiin keskeisiä toimia, joiden toteuttamiseen jatkossa on löydettävä uusia verkostoja ja toimintatapoja. 

​Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat toteuttaneet yhdessä alan toimijoiden kanssa tiekarttaprosessia. Toteutuksen koordinoinnista on vastannut Business Finland. Tiekartassa on toteutettu useita käytännön toimenpiteitä aina vuoteen 2023 saakka.

Tutustu työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden tiekartta -julkaisuun

Toimialat

Tiekartta tarkastelee luovan talouden kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia kolmen toimintaympäristön näkökulmasta. Jaottelu perustuu UNCTADin (United Nations Conference on Trade and Development) Creative Economy Network’in jaotteluun, jota on Suomessa käytetty eri yhteyksissä vuodesta 2012.

Luovat sisällöt
Luovat palvelut
Luovat tuotteet
ja kulttuuri
Digitaalinen jakelu, alustat, liiketoiminnan skaalautuvuus, kansainvälinen liiketoiminta
Poikkialainen liiketoiminta mikroyrityksistä suuriin
Paikalliset ja alueelliset yritykset, alueiden houkuttelevuus, matkailu
Julkaisutoiminta verkossa, radio, televisio, kirjallisuus, lehdet, musiikki, av-ala, peliteollisuus
Muotoilu, arkkitehtuuri, vaatesuunnittelu, mainonta, (markkinointi-) viestintä
Festivaalit, tapahtumat, esittävä taide, galleriat, museot, kuvataide ja muu visuaalinen taide, käsi- ja taideteollisuus jne.

Luovien sisältöjen ryhmä kattaa monistettavat tuotteet, joiden jakelukanavat ovat pääosin digitaalisessa ympäristössä. Liiketoiminta näissä yrityksissä ja niiden muodostamissa klustereissa on kansainvälistä tai kansainvälisestä kilpailusta riippuvaista kasvuyritystoimintaa. Alustatalous muokkaa arvoketjuja. Työnjako ja toimijoiden roolit arvonluonnissa ovat mullistuneet yhdessä vuosikymmenessä.

Palvelujen ryhmä kattaa luovan osaamisen hyödyntämisen muilla toimialoilla. Luovaa osaamista tarjoavien palveluiden merkitys on sen asiakkaalleen tuomassa lisäarvossa ja kilpailukyvyn kasvattamisessa. Uuden arvonluonnin näkökulmasta erityisesti täällä alueella on valtava kasvupotentiaali, kun yritykset entistä tehokkaammin etsivät asiakkaalle parempaa arvoa tuottavia ratkaisuja.

Taide- ja kulttuuripalvelut kattavat muun muassa eri kohderyhmille suunnatut palvelut, esitykset, tapahtumat ja elämykset. Tähän voivat kuulua esittävä taide (teatteri-, sirkus- ja tanssiesitykset, konsertit), festivaalit ja tapahtumat sekä kulttuuriympäristöt, visuaalinen taide ja kulttuuriperintö (museot ja näyttelyt) sekä uniikit teokset, kuten taide ja taidekäsityö.

Laajempaan tapahtuma-alan ryhmään kuuluvat myös mm. urheilun, koulutuksen ja uskonnollisten yhteisöjen tapahtumat, joita ei lueta luovaan talouteen. Tapahtuma-alaa onkin tarkasteltava kokonaisuutena, jossa luovien sisältöjen ohella tunnistetaan koko ekosysteemin toimijat sisältöjen tuotannosta aina kaikkiin toteuttamiseen tarvittavien toimijoiden roolit huomioiden.

Kaikkien tapahtumien merkitys alueen veto- ja pitovoimaisuudelle sekä rooli matkailun vetovoimatekijänä ja palveluiden tuottajina on merkittävä. Osasta voi kasvaa myös kansainvälisesti tunnistettua ja menestyvää toimintaa.

Toimenpiteet

Tiekartan toteutetut ja meneillään olevat käytännön toimenpiteet:

 1. Ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset
  -AV-alan tiekartta
  -AV-alan menestystekijät – kvalitatiivinen selvitys
  -AV-kasvusopimusprosessin työpajat. kasvusopimus.fi
  -AV-kasvusopimusprosessin visualisointihankinta
  -Music x Media-tapahtumayhteistyö
  -Screen Helsinki – kasvusopimuksen julkistustilaisuuden osarahoitus
  -Lisensointi-selvitys monistettaville sisällöille
  -Monistettavien sisältöjen kasvusopimusprosessi
  -AV meets Gaming 2022-23-tapahtumat ja jatkotoimenpiteet
  -Tapahtumateollisuus vuonna 2021 -toimialaselvitys
 2. Erilaiset osaamispuutteet
  -AV-alan osaajatarveselvitys
  -Tapahtuma-alan osaamistarvekartoitus
  -Aluekehittäjien sparraustyöpajat
  -Luovan talouden strategiatyökalu
 3. Yrityksille suunnatut kehittämispalvelut
  -LGIN-mentorointialusta pelialalle
  -Luovien.fi-alusta yritysneuvojille – tietoa luovista aloista
  -Yrityskehittäjien verkostomaisen toiminnan kehittäminen
  -Kestävyysopas luoville aloille
  -Hallitustyöskentelyosaamista luovan talouden yrityksille-pilotti
  -Hub-toimintamallin käsikirja/toolbox/­konsultointia/verkottamista
  -Luovia sisältöjä teollisuudelle-brokering
  -Creative Sustainability Family
 4. Kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet
  -AV-alan kansainvälistämisen palvelupolut
  -SHINE! Luovien sisältöjen kumppanuustapahtuma
  -Film in Finland, AV-tuotantokannustin, perusrahoitukset & palvelut
  -IPO for Gaming – striimattu tapahtuma
  -SXSW, GDC, Finnish Film Affair, Gamecom, Esports Business Summit
  -Life style Japan
  -Luovien RRF-rahoitushaut
  -CreaTech - Finnish Opportunities
  -Market shaping Kiinaan – nousevat markkinamahdollisuudet
  -International growth of Finnish B2C Fashion
 5. Arviointimenetelmät ja mittarit
  -Luovan talouden mittaaminen tiedolla johtamisen tueksi -selvitys
  -Tilannekuva luovien alojen ja tapahtuma-alan liiketoiminnasta
  -Suomalaisen pelialan tunnusluvut


1
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019
2
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019
3
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019
4
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019
5
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019

tiekartta-julkaisut

Kaikki julkaisut löytyvät myös Business Finlandin mediapankista
Työ- ja elinkeinoministeriö
,
2024
Luovien alojen keskittymien ja hubien suunnitteluopas
Nuppu Gävert, Virve Hyysalo, Heidi Hyytiäinen / Pentagon Design Oy, Anu-Katriina Perttunen / Creative Finland
Pentagon Design Oy / Creative Finland
,
2023
Luovan talouden strategiatyökalu
Nuppu Gävert, Anna Hoskonen, Heidi Hyytiäinen / Pentagon Design Oy, Anu-Katriina Perttunen / Creative Finland
Pentagon Design Oy, Creative Finland
,
2023
Kestävän kasvun tutka
Nuppu Gävert, Anna Hoskonen, Heidi Hyytiäinen / Pentagon Design Oy, Anu-Katriina Perttunen / Creative Finland
Pentagon Design Oy, Creative Finland
,
2023
Tilannekuva luovien alojen ja tapahtuma-alan liiketoiminnasta
Mika Naumanen, Sari Vainikainen, Katri Valkokari / VTT
Business Finland
,
2023
Luovan talouden liiketoiminta- ja neuvontapalvelut Suomessa. Selvitys palveluiden nykytilasta.
Marko Lehtimäki & Jari Myllymäki /Ensimetri Oy, Vertti Sahala / Valveres Oy
Business Finland
,
2023
The Game Industry of Finland Report 2022
KooPee Hiltunen, Suvi Latva, J-P Kaleva, Elina Tyynelä and Liisa Sauri
Neogames
,
2023
Luova talous alueiden strategisessa kehittämisessä
Kirsi Siltanen, MDI public Oy, Anu-Katriina Perttunen, Creative Finland
Business Finland
,
2022
International growth of Finnish B2C Fashion
Oskar Korkman & Sharon Greene
Business Finland
,
2022
Markkinoilla avautuvat mahdollisuudet luoville aloille -selvitys
Oskar Korkman, Sharon Greene, Suvi Nenonen / Alice Labs
Business Finland
,
2021
Kestävyydestä kasvua luoville aloille
Timoteus Tuominen & Kati Nuora
Business Finland
,
2022
Suomalaisen av-alan tiekartta
Thierry Baujard, Juliane Schulte /Peaceful Fish, Timoteus Tuovinen, Liisa Kotilainen / DMF Business Design
Business Finland
,
2021
Kotimainen av-ala kiihtyvässä muutoksessa -toimialaselvitys
Eerika Vermilä, Heidi Keinonen / Medialogi Oy
Business Finland
,
2021
Business Finland
,
2021

Lisätietoja

Kenneth Nyholm
Head of Creative Business Finland, Network Services
Business Finland
kenneth.nyholm
@businessfinland.fi
Petra Tarjanne
Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
petra.tarjanne@tem.fi
Anu-Katriina Perttunen
Verkostojohtaja
Creative Finland
anu-katriina.perttunen
@creativefinland.fi
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.