Tiekartta

Luovan talouden tiekartta on luovien alojen toimijakentän kanssa yhteisesti toteutettu prosessi, jolla tavoitellaan sekä luovien alojen yritysten että muiden toimialojen yritysten kasvua.

Taustaa

Luovat alat muodostavat Suomessa alle 4 % bruttokansantuotteesta, joka on muita Pohjoismaita vähemmän ja alle EU-keskiarvon (7 %). Tavoitteena on nostaa luovien alojen osuus BKT:stä verrokkimaiden tasolle.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) nostettiin yhdeksi kärjeksi luovien alojen edistäminen. Hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa luovan talouden tiekarttatyön syksyllä 2019.

Tiekartan avulla on nostettu esiin ne keskeiset kysymykset, joiden suhteen jatkossa on löydettävä verkostoja ja toimintatapoja sekä mahdollisesti uusia politiikkatyövälineitä, jotta luovat alat ja luovan talouden toiminta kasvavat ja kehittyvät osana talouttamme.

Toimenpide-ehdotuksista on muokattu yhdessä luovien alojen toimijoiden kanssa tiekartta kasvun esteiden ratkaisemiseksi. Tiekartassa on nostettu esiin ne keskeiset toimet, joiden toteuttamiseen jatkossa on löydettävä uusia verkostoja ja toimintatapoja.

​Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö jatkavat yhdessä alan toimijoiden kanssa tiekarttaprosessia. Luovaa taloutta vahvistavat konkreettiset toimenpiteet ovat käynnistyneet ja niitä toteutetaan ala kerrallaan tulevien vuosien aikana. Toteutuksen koordinoinnista vastaa Business Finland ja sen työtä ohjaa OKM:n sekä TEM:n yhdessä asettama ohjausryhmä.

Tutustu työ- ja elinkeinoministeriön Luovan talouden tiekartta -julkaisuun

Toimialat

Tiekartta tarkastelee luovan talouden kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia kolmen toimintaympäristön näkökulmasta. Jaottelu perustuu UNCTADin (United Nations Conference on Trade and Development) Creative Economy Network’in jaotteluun, jota on Suomessa käytetty eri yhteyksissä vuodesta 2012.

Luovat sisällöt
Luovat palvelut
Luovat tuotteet
ja kulttuuri
Digitaalinen jakelu, alustat, liiketoiminnan skaalautuvuus, kansainvälinen liiketoiminta
Poikkialainen liiketoiminta mikroyrityksistä suuriin
Paikalliset ja alueelliset yritykset, alueiden houkuttelevuus, matkailu
Julkaisutoiminta verkossa, radio, televisio, kirjallisuus, lehdet, musiikki, av-ala, peliteollisuus
Muotoilu, arkkitehtuuri, vaatesuunnittelu, mainonta, (markkinointi-) viestintä
Festivaalit, tapahtumat, esittävä taide, galleriat, museot, kuvataide ja muu visuaalinen taide, käsi- ja taideteollisuus jne.

Luovien sisältöjen ryhmä kattaa monistettavat tuotteet, joiden jakelukanavat ovat pääosin digitaalisessa ympäristössä. Liiketoiminta näissä yrityksissä ja niiden muodostamissa klustereissa on kansainvälistä tai kansainvälisestä kilpailusta riippuvaista kasvuyritystoimintaa. Alustatalous muokkaa arvoketjuja. Työnjako ja toimijoiden roolit arvonluonnissa ovat mullistuneet yhdessä vuosikymmenessä.

Palvelujen ryhmä kattaa luovan osaamisen hyödyntämisen muilla toimialoilla. Luovaa osaamista tarjoavien palveluiden merkitys on sen asiakkaalleen tuomassa lisäarvossa ja kilpailukyvyn kasvattamisessa. Uuden arvonluonnin näkökulmasta erityisesti täällä alueella on valtava kasvupotentiaali, kun yritykset entistä tehokkaammin etsivät asiakkaalle parempaa arvoa tuottavia ratkaisuja.

Taide- ja kulttuuripalvelut kattavat muun muassa eri kohderyhmille suunnatut palvelut, esitykset, tapahtumat ja elämykset. Tähän voivat kuulua esittävä taide (teatteri-, sirkus- ja tanssiesitykset, konsertit), festivaalit ja tapahtumat sekä kulttuuriympäristöt, visuaalinen taide ja kulttuuriperintö (museot ja näyttelyt) sekä uniikit teokset, kuten taide ja taidekäsityö.

Laajempaan tapahtuma-alan ryhmään kuuluvat myös mm. urheilun, koulutuksen ja uskonnollisten yhteisöjen tapahtumat, joita ei lueta luovaan talouteen. Tapahtuma-alaa onkin tarkasteltava kokonaisuutena, jossa luovien sisältöjen ohella tunnistetaan koko ekosysteemin toimijat sisältöjen tuotannosta aina kaikkiin toteuttamiseen tarvittavien toimijoiden roolit huomioiden.

Kaikkien tapahtumien merkitys alueen veto- ja pitovoimaisuudelle sekä rooli matkailun vetovoimatekijänä ja palveluiden tuottajina on merkittävä. Osasta voi kasvaa myös kansainvälisesti tunnistettua ja menestyvää toimintaa.

Toimenpiteet

Tiekartan toteutetut ja meneillään olevat käytännön toimenpiteet:

 1. Ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset
  -AV-alan tiekartta
  -AV-alan menestystekijät – kvalitatiivinen selvitys
  -AV-kasvusopimusprosessin työpajat. kasvusopimus.fi
  -AV-kasvusopimusprosessin visualisointihankinta
  -Music x Media-tapahtumayhteistyö
  -Screen Helsinki – kasvusopimuksen julkistustilaisuuden osarahoitus
  -Lisensointi-selvitys monistettaville sisällöille (tulossa julkaisuun)
  -Monistettavien sisältöjen kasvusopimusprosessi
  -AV meets Gaming 2022-23-tapahtumat ja jatkotoimenpiteet
  -Tapahtumateollisuus vuonna 2021 -toimialaselvitys
 2. Erilaiset osaamispuutteet
  -AV-alan osaajatarveselvitys
  -Tapahtuma-alan osaamistarvekartoitus
  -Aluekehittäjien sparraustyöpajat
  -Luovan talouden strategiatyökalu (tulossa julkaisuun)
 3. Yrityksille suunnatut kehittämispalvelut
  -LGIN-mentorointialusta pelialalle
  -Luovien.fi-alusta yritysneuvojille – tietoa luovista aloista
  -Yrityskehittäjien verkostomaisen toiminnan kehittäminen (tulossa julkaisuun)
  -Kestävyysopas luoville aloille
  -Hallitustyöskentelyosaamista luovan talouden yrityksille-pilotti
  -Hub-toimintamallin käsikirja/toolbox/konsultointia/verkottamista (tulossa julkaisuun)
  -Luovia sisältöjä teollisuudelle-brokering
  -Creative Sustainability Family
 4. Kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet
  -AV-alan kansainvälistämisen palvelupolut
  -SHINE! Luovien sisältöjen kumppanuustapahtuma
  -Film in Finland, AV-tuotantokannustin, perusrahoitukset & palvelut
  -IPO for Gaming – striimattu tapahtuma
  -SXSW, GDC, Finnish Film Affair, Gamecom, Esports Business Summit
  -Life style Japan
  -Luovien RRF-rahoitushaut
  -CreaTech - Finnish Opportunities (tulossa julkaisuun)
  -Market shaping Kiinaan – nousevat markkinamahdollisuudet
  -International growth of Finnish B2C Fashion
 5. Arviointimenetelmät ja mittarit
  -Luovan talouden mittaaminen tiedolla johtamisen tueksi -selvitys
  -Fact Sheets – sisältöjen, palvelujen ja tapahtumien arvoketjut ja tunnusluvut (tulossa julkaisuun)
  -Suomalaisen pelialan tunnusluvut


1
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019
2
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019
3
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019
4
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019
5
Tavoitteen määrittely TEM ja OKM
2019

julkaisut

Tiekarttaan liittyvät julkaisut
The Game Industry of Finland Report 2022
KooPee Hiltunen, Suvi Latva, J-P Kaleva, Elina Tyynelä and Liisa Sauri
Neogames
,
2023
Luova talous alueiden strategisessa kehittämisessä
Kirsi Siltanen, MDI public Oy, Anu-Katriina Perttunen, Creative Finland
Business Finland
,
2022
International growth of Finnish B2C Fashion
Oskar Korkman & Sharon Greene
Business Finland
,
2022
Markkinoilla avautuvat mahdollisuudet luoville aloille -selvitys
Oskar Korkman, Sharon Greene, Suvi Nenonen / Alice Labs
Business Finland
,
2021
Kestävyydestä kasvua luoville aloille
Timoteus Tuominen & Kati Nuora
Business Finland
,
2022
Suomalaisen av-alan tiekartta
Thierry Baujard, Juliane Schulte /Peaceful Fish, Timoteus Tuovinen, Liisa Kotilainen / DMF Business Design
Business Finland
,
2021
Kotimainen av-ala kiihtyvässä muutoksessa -toimialaselvitys
Eerika Vermilä, Heidi Keinonen / Medialogi Oy
Business Finland
,
2021
Business Finland
,
2021

Lisätietoja

Kenneth Nyholm
Head of Creative Business Finland, Network Services
Business Finland
kenneth.nyholm
@businessfinland.fi
Petra Tarjanne
Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
petra.tarjanne@tem.fi
Anu-Katriina Perttunen
Verkostojohtaja
Creative Finland
anu-katriina.perttunen
@creativefinland.fi

Uutiset
Ilmiöt
Ihmiset

Mahtavaa! Uutiskirjeen tilaus lähti mallikkaasti matkaan.
Jokin meni pieleen. Viitsisitkö vielä tarkistaa kentät.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.