Luovan talouden liiketoiminta

 

Suomessa luoviin aloihin luetaan kymmenestä viiteentoista alaa aina taiteen ja kulttuurin ytimestä syntyvästä liiketoiminnasta luovuutta muilla toimialoilla hyödyntäviin tuotteisiin, palveluihin tai toimintamalleihin. Uutta arvonluontia tuottava, luovasta osaamisesta ja luovista aloista syntyvä liiketoiminta (luova talous) voidaan yritystoiminnan ja verkostojen kehittämisen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään: monistettavat sisällöt ja tuotteet, luova osaaminen palveluna sekä elämykset ja elämykselliset ympäristöt kuten tapahtumat, taide- ja kulttuuripalvelut.

Untitled - Made with DesignCap.jpg
city-4991094_1920.jpg

LUOVA TALOUS –
KASVUA JA UUDISTUMISTA

Luovan talouden tiekartta on luovien alojen toimijakentän kanssa yhteisesti toteutettu prosessi, jolla tavoitellaan sekä luovien alojen yritysten että muiden toimialojen yritysten kasvua. Tervetuloa tutustumaan tiekarttaan liittyviin toimenpiteisiin,
joista kerromme tällä sivulla ajantasaisesti.

 

Luovan talouden tiekarttaa on valmisteltu työpajoissa, joihin osallistui laajasti luovien alojen toimijoita eri puolelta Suomea. Työpajatyöskentelystä valikoitui joukko luovaa taloutta edistäviä toimenpiteitä, joita lähdetään toteuttamaan vaiheittain.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö jatkavat yhdessä alan toimijoiden kanssa tiekarttaprosessia. Toteutuksen koordinoinnista vastaa Business Finland ja sen työtä ohjaa OKM:n sekä TEM:n yhdessä asettama ohjausryhmä.

Luovan talouden

tiekartan toimenpiteitä

Tiekartan käytännön toimenpiteet jakautuvat viiden pääotsikon alle, joita ovat:

1. ekosysteemien ja verkostojen tunnistaminen ja arvoketjumuutokset

2. erilaiset osaamispuutteet

3. yrityksille suunnatut kehittämispalvelut

4. kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet

5. arviointimenetelmät ja mittarit

Luovan talouden tiekartan toimenpiteitä: 1. tavoitteen määrittely 2019 2. haasteiden ja tavoitteiden kirjaaminen, työpajat 2019, 3. avainpelaajista sopiminen, syventävät haastattelut, työpaja 2020, 4. toimenpiteiden kirjaaminen ja työnjako 2020, 5.toimenpiteiden toteutus ja kirjausten vieminen käytäntöön 2020/2021

Seuraavat luovaa taloutta vahvistavat toimenpiteet ovat käynnistyneet ja niiden sekä tulevien toimenpiteiden etenemistä voit seurata täällä:

photography-801891_1920.jpg

AV-ALA

 

- Suomalaisen av-alan tiekartta, 
valmistunut

TUTUSTU TIEKARTTAAN TÄSTÄ
 

 

- Kotimainen av-ala kiihtyvässä muutoksessa -toimialaselvitys, valmistunut

TUTUSTU SELVITYKSEEN TÄSTÄ

LISÄTIETOJA

Kenneth Nyholm

Business
Finland

Petra Tarjanne

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anu-Katriina Perttunen

Creative
Finland

petra.tarjanne

(at)

tem.fi

anu-katriina.

perttunen
(at)
creativefinland.fi

kenneth.nyholm

(at)

businessfinland.fi