TIEKARTTAAN LIITTYVÄT

AJANKOHTAISET ASIAT

mediakuva_edited_edited.jpg

Media- ja av -ala murroksessa
- osaajapula kasvun jarruna

KESKUSTELUTILAISUUS VERKOSSA

10.2.2022 klo 9-12

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Kotimainen av-ala on jatkuvassa ja yhä kiihtyvässä muutoksessa. Viimeisten viiden vuoden aikana kotimainen audiovisuaalinen sisällöntuotanto on saavuttanut merkittävää menestystä sekä koti- että ulkomaisilla markkinoilla. Samalla myös tuotantopalvelujen kysyntä on muutaman viime vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Muutosten myötä osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet, mutta alalla työskentelevien ja sille pyrkivien koulutus ei ole päivittynyt samassa tahdissa työelämän tarpeiden kanssa. Pula osaajista on av-alan kasvun esteenä.

Osana luovan talouden tiekarttatyötä on selvitetty, mitä osaamistarpeita ja työvoimapuutteita tuotantoammateissa esiintyy sekä miten niihin nyt ja tulevaisuudessa pystytään paremmin vastaamaan. 

Creative_Finland_fb_blue2.jpg

Luovan talouden tietopohjaan on koottu ajankohtaisia luovien alojen selvityksiä ja tietoja. Tietopohjaa päivitetään säännöllisesti. 

tapahtumateollisuus__600x250.jpg

Tapahtuma: 6/5/2021

Klo: 15-16

Ilmoittaudu tästä!

Normaalitilanteessa tapahtumateollisuus valmistautuisi parhaillaan vuoden vilkkaimpiin tapahtumasesonkeihin. Kuitenkin fyysiset tapahtumat ja ammattimainen tapahtumateollisuus ovat olleet pääosin suljettuina viimeiset kuusi kuukautta voimassa olleiden, koronaepidemian vuoksi asetettujen viranomaisrajoitusten vuoksi.

Kuitenkin juuri koronaepidemian vuoksi tapahtumateollisuuden kokonaisuus on piirtynyt esiin vauhdilla. Kun tapahtumat keväällä 2020 laajasti kiellettiin, syntyi alan toimijoiden keskuudessa nopeasti yhteinen tahto toimialan yhdistämiseksi, sen vaikutusten tutkimiseksi ja näkyväksi tekemiseksi.

Tapahtumateollisuus ry vastaa selvityksen toteutuksesta ja sen taustana on luovan talouden tiekarttatyö, jonka avulla on tunnistettu isoja, käynnissä olevia muutoksia luovan talouden kentässä.

av-kutsu-kuva__600x250.jpg

Tapahtuma:

Tervetuloa kuulemaan AV-alan tiekartan selvitystyön tuloksia webinaariin 15.4.2021 klo 10.

Selvitys on teetetty Creative Business Finlandin toimesta.

 

Aika:

15/04/2021

Klo: 10 - 11
ILMOITTAUDU TÄSTÄ!

Neonpinkki kuva, jossa mies tanssillisessa asennossa lippalakki päässä

ALICE LABS - MARKKINAMUOTOILUKOKEILU
02/2021

Tapahtuma:

12/03/2021
Klo: 13 - 14.30

Ilmoittaudu tästä!

download_edited.jpg

Luova talous on äärimmäisen hankalasti mitattavissa oleva monimutkainen ilmiöiden vyyhti. Lisähaasteen tuo samaan aikaan se, että käytössä olevat kansalliset ja kansainväliset teollisuuden ja julkishallinnon luokituskäytännöt eivät tunnista luovan talouden olennaisia toimijoita ja tuotteita. Luokituskäytännöt ovat aina väistämättä myöhässä kehityksestä, joka tapahtuu ensin ja on määriteltävissä vasta ilmiön muodostumisen vakiintumisen prosessissa.

 

Yhtä kaikki, luovan talouden olennaista mikrodataa ei ole Suomessa käytettävissä yhteensopivasti. Markus Petteri Laineen laatima selvitys sisältää ohjeita ja suosituksia luovan talouden mittauksen käytännön toteutuksen seuraavista työvaiheista Suomessa, ja se on osa Business Finlandin koordinoimaa Luovan talouden tiekarttatyötä.

tapahtumateollisuus__600x250.jpg

Selvitys antaa näkymän suomalaiseen tapahtumateollisuuteen vuonna 2021. Tutustu selvitykseen tästä!

Tapahtumateollisuus on jo pitkään olemassa ollut, mutta vielä toistaiseksi kokonaisuutena näkymätön toimiala.

Tapahtumateollisuuden laajempi hahmottuminen

käynnistyi koronaepidemian myötä keväällä 2020. Selvitys pyrkii katsomaan toimialaa laajasta näkökulmasta ja pysyttelee pääasiassa yleisellä tasolla.

Selvityksen on laatinut Tapahtumateollisuus ry ja sen taustana on luovan talouden tiekarttatyö, jonka avulla on tunnistettu isoja, käynnissä olevia muutoksia luovan talouden kentässä.

av-kutsu-kuva__600x250.jpg

Tapahtuma: 5/5/2021

Klo: 10-11

Ilmoittaudu tästä!

Av-alan kasvua on Suomessa siivittänyt erityisesti elokuva- ja televisiotuotannoille suunnatun tuotantokannustimen lanseeraus vuonna 2017 sekä uusien sisällöntilaajayritysten ja rahoitusmahdollisuuksien sekä -muotojen syntyminen. Tämä on johtanut siihen, että osaavaa ja kokenutta henkilökuntaa ei ole riittävästi tarjolla.

Medialogi Oy:n toteuttamassa selvityksessä käydään läpi, mitä osaamistarpeita ja työvoimapuutteita erityisesti elokuva- ja tv-tuotantoammateissa esiintyy sekä miten niihin nyt ja tulevaisuudessa pystytään paremmin vastaamaan. Selvityksen taustana on luovan talouden tiekarttatyö, jonka avulla on tunnistettu isoja, käynnissä olevia muutoksia luovan talouden kentässä.

Neonpinkki kuva, jossa mies tanssillisessa asennossa lippalakki päässä

Tunnista ja hyödynnä uusia markkinamahdollisuuksia suomalaisille luovien alojen tuotteille ja palveluille Kiinassa.

Tutustu Alice Labsin aineistoon uusista businessmahdollisuuksia luovan talouden toimijoille. Selvityksen on tilannut Creative Business Finland.

Creative_Finland_fb_blue2.jpg

LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMINEN ON KESTÄVYYSLAJI
02/2021

Kirjoittajat:
Petra Tarjanne, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö ja
Anu-Katriina Perttunen, verkostojohtaja, Creative Finland

Näyttökuva (3).png

Miten haluaisit uudistaa ja mullistaa audiovisuaalista alaa tai tapahtuma-alaa? Siintääkö mielessäsi yrityksesi kasvu kansainvälisille markkinoille ja onko sinulla mielessäsi kilpailuetu, mitä muilla toimijoilla ei ole?

Business Finland avaa kaksivaiheisen Kestävän kasvun rahoitushaun yrityksille, joilla on audiovisuaalista- ja/tai tapahtuma-alaa uudistavia ja kasvua mahdollistavia kehittämisideoita. Aiehaun avulla etsitään kehittämisideoita projekteiksi, joilla on vähintään kansallinen uutuusarvo ja tähtäimessä menestyminen kansainvälisillä markkinoilla.

Vuonna 2021 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2021.

 

Lue lisää ja hae!

luovat-alat-.jpg

Tapahtuma: 6/5/2021

Klo: 9-10

Ilmoittaudu tästä!

Luovien.fi tarjoaa tietoa, neuvoja ja näkemystä luovien alojen yritysten ja luovan talouden liiketoimintamallien kehittämiseen. Sivusto on tarkoitettu erityisesti luovien alojen yritysneuvojille ja

-kehittäjille.

Käsikirja on rakennettu verkkosivuston muotoon, johon on koottu perustietouden lisäksi podcast-haastatteluja, videoita, linkkejä ja tukiaineistoa. Käsikirjaa päivitetään säännöllisesti ja sen sisältöön toivotaan täydennyksiä ja kommentteja sivustolla olevan palautelomakkeen kautta. Ehdota lisää linkkejä aineistoihin tai käsitteitä sanastoon.

Sivuston sisällöstä järjestetään 6.5.2021 klo 9.00–10.00 tilaisuus, jossa esitellään myös luovien alojen neuvonnan erityiskysymyksiä.

photography-801891_1920.jpg

The roadmap for Finnish AV industry includes a 360-degree view of the AV business environment. It suggests steps for growth strategies enabling direction for the Finnish AV industry to reach a stronger position in the global AV business.

The Audiovisual industry road map was published 15th of April and it can be downloaded HERE.

Creative_Finland_fb_blue2.jpg

Valtioneuvoston julkaisu löytyy kokonaisuudessaan TÄSTÄ.  

city-4991094_1920.jpg

Kirjoittaja: Kenneth Nyholm
Head of Creative Business Finland