Luovasti innovoiden - Luova kiertotalous -hanke


Luova kiertotalous -hanke kehittää Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamista. Opiskelijoiden kiertotalous- ja kiertotalousmateriaalitietämystä on lisätty tietoiskuilla, luennoilla ja työpajoilla sekä seminaareilla.

Hanna Hietikko (taideteollisuusala): säilytin. Metalliteollisuuden stanssausylijäämä.
Hanna Hietikko (taideteollisuusala): säilytin. Metalliteollisuuden stanssausylijäämä.

Tuotekehitysprojekteissa on innovoitu ja kehitetty tuotteita mm. pienteollisuuden ylijäämämateriaalista. Yhteistyö kaluste- ja metalliteollisuuden kanssa on ollut hedelmällistä, sillä teollisuuden ylijäämästä voidaan jatkojalostaa uusia tuotteita.


Vastaavasti organisaatioiden rakenteiden ja nimien muutokset sekä tuotteiden uusiminen ovat tarjonneet luovan alan opiskelijoille käyttökelpoista, lähes uudenveroista materiaalia. Kierrätys- ja ylijäämämateriaalien hankkiminen on ollut suhteellisen helppoa.


Konkreettista tekemistä, uusien materiaalien käyttökokeiluja


Uusien, biopohjaisten materiaalien käyttöönottoa ovat tukeneet parhaiten kattava materiaalien kartoittaminen, näytteiden tilaaminen ja lyhyet tietoiskut ja työpajat, joissa materiaaleihin on päässyt käsiksi konkreettisesti. Työpajoja on järjestetty monialaisesti, jolloin eri alojen osaaminen ja ideat kohtaavat.


Uusien materiaalien käyttökokeiluja on integroitu myös osaksi perusopintoja, millä tuetaan tuotekehitysprosessien läpivientiä yksittäisiä työpajoja paremmin. Innokkaimmat opiskelijat ovat hakeneet Yritystehdas Oy:ltä tuotekehitysrahaa, jolla on tuettu mm. aloittavan yrittäjän tuotekehitysprosesseja.


Yhtenä hanketeemana on yrittäjyyden tukeminen. Opiskelijat ovat voineet osallistua monialaiseen tiimiyrittäjyysvalmennukseen, kokeilla Nuori Yrittäjyys -yrittäjyyttä tai liittyä Osuuskunta Versoon. Tiimivalmennuksessa on havaittu, että monialaisuus tuo rikkautta ja näkemys laajenee.


Katariina Leskinen & Sirpa Hytönen, Silee Oy (taideteollisuusala): käytettyjen myymäläkalusteiden muotoilu sisutuselementeiksi.
Katariina Leskinen & Sirpa Hytönen, Silee Oy (taideteollisuusala): käytettyjen myymäläkalusteiden muotoilu sisustuselementeiksi, pöydät ja sohvat.

Vastaavasti vahva yrittäjyyden tukeminen ja monialainen osaaminen tukevat uutta toimintaa, josta luovan alan opiskelijoiden perustama Silee Oy on hyvä esimerkki. Yrityksen toiminta yhdistää kiertotaloutta, sisustussuunnittelua sekä pintakäsittely-, puu- ja tekstiilialan osaamista.


Monialaiset Minicamp-leirit ovat puolestaan tarjonneet mahdollisuuden kehittää omaa yritysideaa ja verkostoitua muiden alojen opiskelijoiden kanssa tai jopa perustaa yhdessä monialaisia NY-yrityksiä.


Verkostoitumisen merkitys


Toiminnan edetessä on havaittu, että verkostoituminen monitasoisten alan toimijoiden, kuten yritysten, organisaatioiden ja hankkeiden kanssa on erityisen tärkeää. Erilaisten toimien avulla voidaan käynnistää suhteellisen helposti tuotekehitysprosesseja ja tukea niitä.


Vähintään yhtä tärkeää on löytää innovaattoriopiskelijat, jotka tarttuvat kiinni haasteeseen ja lähtevät työstämään uutta biopohjaista tai kierrätysmateriaalia ennakkoluulottomasti. Loppujen lopuksi innostus, protot ja kokeilut sekä materiaalinäytteet ovat parhaita, konkreettisten hanketoimien läpiviennin tukijoita oppilaitosympäristöissä.


Sirpa Vauhkala

Projektipäällikkö

Luova kiertotalous: Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen -hanke

GRADIA


Hanke on kaksi- ja puolivuotinen (11.9.2017 - 29.2.2020), ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Painopiste on luovien alojen opiskelijoiden innovointi- ja tuotekehitystaitojen sekä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksien kehittämisessä.


GRADIA, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

72 views