Kenelle kulttuurin koronatuet jaettiin?

musiikkikeikka illallaKenelle kulttuurin koronatuet jaettiin?
musiikkikeikka illallaKenelle kulttuurin koronatuet jaettiin?

Luovien alojen koronatuet olivat pienempiä kuin muiden alojen, ja niitä jaettiin paljolti aiemminkin tuetuille toimijoille, toteaa Cuporen tutkimus.

Kulttuuripolitiikan tutkimuslaitos Cupore selvitti miten kulttuurialan koronatuet 2020-2021 jakautuivat aloittain ja tuen myöntäjätahoittain. Luoville aloille myönnettyjen koronatukien summa nousee liki puoleen miljardiin euroon. Kaikkiaan luovat alat saivat tyypillisesti puolet pienempiä summia kuin muiden alojen toimijat, ja myös eri taiteenalat eri määriä. 

Musiikille eniten tukea ja mainonnalle isoimmat yksittäiset summat

Tutkimuksessa kerättiin yli 100 000 rahoituspäätöksen tiedot yhteen. Valtion koronatukia myönsivät opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, ELY-keskukset, Business Finland ja Valtiokonttori.

Luovista aloista eniten tukea kohdennettiin esittäville taiteille, ymmärrettävästä syystä, kun korona piti katsomot tyhjinä. Myöntösummat olivat kuitenkin pienimpiä. Esittävien taiteiden sisällä eniten tukea osoitettiin musiikkialalle. 

Mainonta on mukana luovien alojen tukiluvuissa, ja se sai suurimmat mediaanimyöntösummat. Pienimmälle jäivät elokuva, museot ja valokuvataide.

Tuet ohjautuvat tuttuihin osoitteisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdensi tukia pääasiassa aiemminkin tukemilleen aloille, esimerkiksi kansallisille taidelaitoksille. Vapaan kentän toimijoiden unohtamista on moitittu, ja tutkimus näyttäisi vahvistavan, että aiheesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö taas tunnisti tukipäätöksissään parhaiten kaupalliseen levitykseen kytkeytyvät alat musiikin ja muotoilun.

Luovien alojen luokittelu saatava yhtenäiseksi

Tutkimuksesta ilmeni, että luovat alat käsitetään eri hallinnonaloilla eri tavoin. Yhteistä luokitusta ei valtionhallinnossa ole. 

Yhteisten luokittelujen rakentaminen olisi ensimmäinen askel kohti kokonaisvaltaisempaa käsitystä luovien alojen toimijakentästä, tutkimuksessa suositetaan. Ilman sitä tiedolla johtaminen on hankalaa, kun valtionavustuspäätösten rekisterit jäävät epäyhtenäisiksi. 

Luovien alojen yhteinen luokittelu hälventäisi käsitteellistä epämääräisyyttä ja edistäisi luovien alojen ymmärtämistä suomalaisen kulttuuripolitiikan konteksteissa. 

Tutkimus on osa Cuporen valtion rahoitusta taiteelle ja kulttuurille kartoittavaa hanketta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa taiteen ja kulttuurin rahoitustietoa läpinäkyvästi ja helposti saataville sekä samalla kehittää julkisen kulttuurirahoituksen pitkittäisseurantaa.

Lue julkaisu PDF-muodossa Cuporen verkkosivuilla: Koronatuet 2020-2021

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.