Apua akuuttiin tuottajapulaan - tuottajien Production Skills -täydennyskoulutuksen tärkeimmät opit

Apua akuuttiin tuottajapulaan - tuottajien Production Skills -täydennyskoulutuksen tärkeimmät opit
Apua akuuttiin tuottajapulaan - tuottajien Production Skills -täydennyskoulutuksen tärkeimmät opit

Konkarituottaja Marit Hohtokari vastasi kentän avunhuutoon ja junaili audiovisuaalisen alan tuottajille täydennyskoulutuspilotin. AV-alan kiperä tuottajapula on ratkaistavissa vain koulutusta lisäämällä.

Tuottajakoulutuksen tärkeimmät opit vuosien takaa ovat kuulemani mukaan verkostot ja tieto siitä, että oletus on katastrofin siemen. 2021 kuulin anovan pyynnön: ”etkö voisi tehdä jotain sille, että aikoinaan ARTOssa, Adultan radio- ja televisio-opistossa järjestetty vuosittainen tuottajien täydennyskoulutus alkaisi taas. Tuottajista on pula, hyvät nääntyvät työtaakan alle”. Koulutuksen tarve oli tunnustettu jo av-alan selvityksissä.

Ujutamme koulutuksen Metropolian hankkeeseen

Taustakeskustelujen jälkeen oli selvä, että piti löytää keinot järjestää edes yksi kurssi. Kohtalon konttori ohjasi minut projektipäällikkö / elokuva- ja televisiotuotannon lehtori Johanna Wartion luokse Metropoliaan. Hän oivalsi, että hänen vastuullaan olevassa ESR-hankkeessa olisi mahdollista toteuttaa pilottikoulutus. KREAM Helsinki Osk:n tarjous hyväksyttiin, ryhdyin toimeen.

Pyrkijöistä valittiin monipuolinen ryhmä

Kokemukseni mukaan paras oppimistulos saavutetaan, kun koulutukseen pyritään eikä ilmoittauduta. Kokemus myös kertoi, että hakemusten ja haastattelujen perusteella kannattaa valita kokonainen ryhmä, joka täydentää mahdollisimman hyvin toinen toistensa osaamista. Tuottajan on hyvä ymmärtää kuvaajan ja leikkaajan arkea, toimittajan ja puvustajan on syytä ymmärtää tuottajan realiteetit.

Hakemuksia tuli runsaasti

Hakuaika oli lyhyt, mutta tieto mahdollisesta Production skills -koulutuksesta oli kiirinyt tuotantoyhtiöiden käytävillä niin, että hakemuksia tuli viikossa runsaasti, ja pääsin valitsemaan juuri sellaisen heterogeenisen 21 hengen ryhmän kuin olin toivonut.

Koulutusta on toteutettu kerran kuussa kolmen lähipäivän jaksoissa, halukkaille lisätehtäviä ja jokaiselle vaatimus oivalluspäiväkirjan laatimisesta ennen seuraavaa lähijaksoa. Niiden antamien kokemusten pohjalta voin toteuttaa koulutuksessa myös toiveita.

Monimuotoista ja käytännönläheistä koulutussisältöä

Lokakuussa 2021 kokoonnuimme Hämeentien kampukselle tutustumaan toisiimme ja kuulemaan monta tuottajan toimenkuvaa avaavaa esitystä. Muut koulutuksen laajemmat kokonaisuudet ovat Media tutuksi, jossa keskeisten kanavien ostajat kävivät kertomassa omasta toiminnastaan ja ostamisen prosesseista.

Sopimukset, tekijän- ja muut IPR-oikeudet esiteltiin työmarkkina- ja tekijänoikeusjärjestöjen toimesta. Budjetoinnista ja rahoituksen monista eri mahdollisuuksista apurahoista sponsorointiin ja sijoittajiin puhutaan niiden suulla, joille se on päätyö.

Harjoitellaan kehittämistä, pitchataan ideoita

Vierailijoiden kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi opiskelijat ovat harjoitelleet ideointia, tuotantojen kehittämistä, käsikirjoitusten analysointia sekä ongelmien ennakointia, ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutustaitoja sekä muita johtamisen elementtejä. Moni jännitti pitchausta, mutta sen harjoitteleminen kannustavassa seurassa tuotti itsensä ylittämisen ja onnistumisen tunteita.

Verkostot kasvavat lähiopetuksessa

Verkostojen syntymisen tärkeyteen vastasin kutsumalla opettajiksi yhteensä 35 alan keskeistä vaikuttajaa. Yhdessä tekeminen ja vaihtuvissa tiimeissä suunnitellut ohjelmat ovat omiaan vahvistamaan sisäisen verkoston syntyä. Se vahvistunee viimeisenä lähipäivänä huhtikuussa 2022, kun ongelmanratkaisua ja neuvottelutaitoja harjoitellaan ratkomalla murhamysteeriä hurmaavassa huvilassa meren rannalla.

Toivottavasti vastaavalle koulutukselle löytyy rahoitusta jatkossakin, koska kysyntää ja tarvetta sille on. Ainakin hiljainen tieto koulutuksen toteutuksesta on saatu siirrettyä oppilaitoksen sisään.

Kuva: Marit Hohtokari

“Tarvitsemme lisää työn ohessa tehtävää täydennyskoulutusta”

Anna Nuru sai Production Skills -tuottajakoulutuksessa tukea omasta ammattiryhmästä sekä perspektiiviä tilaajan ja jälkituotannon näkökulmiin.

Kirjoittaja: Anna Nuru

Olen intohimoammatissa, jossa painottelen projektista toiseen jaksamisen ja luovan innostuksen välillä. Onnekseni törmäsin sattuman kautta tähän koulutuskokonaisuuteen, joka tuntui heti oikealta minulle, joka olin heittäytynyt mainosmaailmasta elokuvan ja draaman pariin.

Työn ohessa tehtävää täydennyskoulutusta tulisi lisätä alallamme, sillä osaajista on valtava pula. Kaikkea oppii, ehkä parhaiten käytännössä, mutta välillä on palkitsevaa peilata ajatuksia ja kokemuksia toisten alan osaajien kanssa. Tärkeää on myös kartuttaa omaa ammattitaitoa imemällä uusia ajatuksia ja kyseenalaistamalla omia toimintamalleja.

Minulle koulutus on antanut perspektiiviä omaan ammattiini. Ymmärrän paremmin esimerkiksi tilaajien ja jälkituotantoyksiöiden näkökulmia.

Välillä minua on turhauttanut se, ettei aikaa ole ollut riittävästi jonkin kiinnostavan asian möyhimiseen. On tullut olo, että juuri kun päästään kunnolla syvään päätyyn, aika loppuukin kesken.

Tällä kurssilla olen kokenut ryhmän voimaannuttavan vaikutuksen hyvinkin konkreettisesti ja oppinut suhtautumaan armollisemmin omaan työhöni. On tärkeää, että myös meille yksinäisille työn raatajille on löydetty väylä jakaa ajatuksia.

Kuva: Marit Hohtokari

“Koulutuksen kautta avautui uusia tulevaisuudennäkymiä”

Heidi Roth sai Production Skills -koulutuksesta juuri sitä, mitä oli kaivannut: verkostoja, vertaistukea ja alan parhaita käytäntöjä.

Kirjoittaja: Heidi Roth

Olin tehnyt vuosia töitä markkinointiviestinnän ja sisällöntuotantojen parissa, mutta silti kaipasin lisäoppeja varsinkin tv-tuotantoihin liittyen. Kyseinen koulutus toi elämääni juuri sitä mitä kaipasin: alan parhaita käytäntöjä tuotantoihin, verkostoja ja ryhmän, jonka kanssa sain jakaa kokemuksiani ja oppia lisää tuotannon eri näkökulmista. Lisäksi meillä oli onni saada ryhmää vetämään inspiroiva mentori Marit, joka on ammentanut omaa vuosien kokemustaan meille tuottajille.

Koulutus on vastannut erinomaisesti odotuksiani. Vierailevat puhujat ovat antaneet monipuolisen kuvan suomalaisista av-tuotannoista sekä mediakentästä. Lisäksi se on auttanut hahmottamaan visiota siitä, mihin sisällöntuotanto on menossa ja mitä tarvitaan, jotta pystymme olemaan osana sen kehitystä.

Laaja-alaisessa koulutussisällössä tärkeimpiä minulle ovat olleet tiedot rahoituksesta, sopimusasiat sekä konkreettiset tuotannon apuvälineet, joiden avulla olen voinut kehittyä tuottajana.

Sisältöjen ja tarinamaailmojen kehittäjänä olen kokenut myös hyvin inspiroivaksi yhteiset ideointiharjoitukset eri tuotantolajeihin liittyen. Olen kiitollinen, että löysin paikkani tässä koulutuksessa, joka on avannut uralleni uusia positiivisia tulevaisuuden näkymiä.

Info

Kirjoittaja: Marit Hohtokari, asiantuntija, kouluttaja, valmentaja, tuottaja, KREAM Helsinki Osk

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.