Media- ja tapahtuma-aloilla tarvitaan enemmän työpaikkoja vastavalmistuneille

Media- ja tapahtuma-aloilla tarvitaan enemmän työpaikkoja vastavalmistuneille
Media- ja tapahtuma-aloilla tarvitaan enemmän työpaikkoja vastavalmistuneille

Re:act – Nuorten verkostot työelämään -hankkeessa autetaan media- ja tapahtuma-alojen kouluista valmistuneita nuoria ja alan työnantajia löytämään toisensa. Hankkeen projektipäällikkö Antti-Veikko Salo kertoo hankkeen tavoitteista ja keinoista lisätä työllisyyttä.

“Re:act käynnistyi keväällä 2021 Metropolia AMK:n vetämänä, tavoitteenaan yhdistää media- ja tapahtuma-aloille valmistuneet alle 30-vuotiaat nuoret sekä alan työnantajat. Toiminnan ytimessä on se, että nuoret pääsevät kiinni ensimmäisiin oman alan työpaikkoihin, joko palkkatyöhön, palkkatuelle tai työkokeiluun.

Samalla he tutustuvat alalla toimiviin ihmisiin ja oppivat ammattialaansa käytännössä. Re:actin tehtävä on siis löytää nuoret ja työnantajat, ja saattaa heidät yhteen. Lisäksi tarjoamme Re:actissa nuorille täsmäkoulutusta ja autamme työnantajia byrokratian kanssa, jotta rekrytointi ja siihen liittyvät asiat ovat mahdollisimman helppoja kaikille osapuolille.

Hanke on nyt ohittanut puolivälin ja teimme havainnoista katsauksen, josta saa hyvän kuvan nuorten työllistymisen esteistä ja mahdollisuuksista. Re:actin havaintojen perusteella yksi työllistymisen esteistä on ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden nuorten kokemattomuus ja nuori ikä. Yhtenä ratkaisuna ehdotamme julkisille toimijoille rahallisten kannustimien kehittämistä työuran alussa olevien työllistymisen nopeuttamiseksi.

Välineitä kontaktointiin

Käyttöön voitaisiin ottaa tuki-instrumentti, joka voidaan myöntää oppilaitoksista valmistuneille alle 30-vuotiaille nuorille ja jonka päätavoitteena olisi helpottaa ensimmäisen työpaikan saamista myös osa-aikatyöhön. Luovien alojen nuorista työntekijöistä voitaisiin myös luoda työvoimapankki, jota voidaan hyödyntää työntekijöiden rekrytoimisessa. Työvoimapankin avulla voidaan välittää nuorille työkeikkoja luovien alojen toimijoiden ja tapahtumien tarpeisiin.

Media- ja tapahtuma-alojen työvoimapulasta on puhuttu viime aikoina paljon ja pulaa on etenkin osaavista työntekijöistä. Samanaikaisesti meillä on Re:actissa n. 70 osallistujaa, joista osalle työllistyminen on varsin helppoa mutta osa ei löydä työelämään, vaikka olisi koulutusta ja osaamista. Useimmiten puuttuu kokemusta ja varmuutta.

Lisäksi vastavalmistuneille sopivia entry level -tason työpaikkoja vaikuttaa olevan vähän. Kovin moneen työtehtävään vaaditaan usean vuoden työkokemusta ja vaatimustasot voivat olla aika korkeita. Korona-aika pilasi myös monen opiskelijan työharjoittelun ja mahdollisuuden päästä tutustumaan alan toimijoihin.

Rohkeutta ja avoimuutta

Me tahdomme Re:actissa herättää yhteiskunnallista keskustelua ja edesauttaa nuorten työllistymistä. Ennen kaikkea toivomme alan työnantajilta avointa mieltä ja rohkeutta rekrytoida vastavalmistuneita nuoria, jotka eivät ole vielä ammattilaisia. Vastavalmistuneet kaipaavat palkallista työtä, sillä harjoittelut ja työkokeilut eivät ole usein taloudellisesti mahdollisia vaihtoehtoja.

Julkisille toimijoille ehdotamme rahallisten kannustimien kehittämistä työuran alussa olevien työllistymisen nopeuttamiseksi. Palkkatuki on tähän usein sopimaton, sillä esimerkiksi osa-aikatyötä tekevät, vajaatyölliset henkilöt rajautuvat pääsääntöisesti sen ulkopuolelle.

Erityisesti toivomme panostuksia valmistuvien nuorten ohjaamiseen ja täsmäkouluttamiseen urapolkunsa alussa. Siihen tarvitaan oppilaitosten ja työnantajien yhteistyötä, uraansa aloitteleville suunniteltuja työtehtäviä ja tarpeen mukaan tehtäväkohtaista lisäkoulutusta. Esimerkiksi ns. junior-ohjelmien kehittäminen alan yrityksiin on kokeilemisen arvoinen asia ja se kannattaa toteuttaa oppilaitosten kanssa yhdessä.” Kirjoittaja: Antti-Veikko Salo, projektipäällikkö, Metropolia AMK

Info

Re:act on Metropolian hanke, jossa on kumppaneina luovan alan työnantajia, Stadin AO, Kiinteistö Oy Kaapelitalo ja Helsingin työllisyyspalvelut. Lisätietoa: https://react.metropolia.fi/

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.