Break the Fight!– taidetoiminnalla kiusaamista vastaan

Break the Fight!– taidetoiminnalla kiusaamista vastaan
Break the Fight!– taidetoiminnalla kiusaamista vastaan

Tanssitaiteilija Arja Tiili, Break the Fight! -konseptin kehittäjä. Kuva: Studio Elite

Break the Fight! -konsepti syntyi yhden naisen rakkaudesta tanssiin ja toiveesta voida vaikuttaa yhteiskunnallisesti kipeään ja ajankohtaiseen aiheeseen: koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan. Nyt taidetoimintamallin piiriin on päässyt jo 20 000 ihmistä ympäri Suomen.

Break the Fight! -konseptin perustaja Arja Tiili, neljä tanssiryhmän nuorta: Keiko, Ehan, Noel ja Axu sekä BTF-taideohjaaja breikkari-tanssija Lauri Peltonen kertoivat Creative Finlandille, mistä kaikesta BTF:ssä on kyse ja mihin se pyrkii vaikuttamaan.

Ammattitaiteilijat apuna kiusaamisen kitkemisessä

Lähtökohtaisesti Break the Fight! -konseptin taustalla on omakohtainen kokemukseni kiusaamisesta”, kertoo 30-vuotistaiteilijajuhlaa tanssitaiteilijana viettävä Arja Tiili. Arja Tiili Dance Company:n tanssiryhmän alla kehitysprojektina vuonna 2010 käyntiin lähtenyt Oma juttu – väkivallaton koulu -projekti eli nykyinen Break the Fight! on hiphop-kulttuurista ammentava taidetoimintamalli, jonka tarkoituksena on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan valtakunnallisen mallinnuksen avulla.

Tällä hetkellä toiminta painottuu taidekasvatukselliseen taidekummitoimintaan Itä-Helsingin kouluissa sekä Break the Fight! -työpajoihin ja koulutuksiin, joita voi tilata ympäri Suomen. Taidekummitoiminnassa ajatuksena on, että kouluyhteisöä rakennetaan ja kiusaamista ehkäiseviä toimintatapoja pohditaan yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa.

Yhteisöllinen tekeminen tuo turvallisuuden tunnetta. Usein koulukiusaamiseen puututaan vasta, kun asiat ovat edenneet jo pitkälle. Meidän toimintamme on ennaltaehkäisevää — sellaista, joka luo hyvää fiilistä ja yhteisöllisyyttä sekä ennakoi asioita ja pystyy puuttumaan niihin”, Tiili sanoo.

Break the Fight! Flashmob Narinkkatorilla keväällä 2014. Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Taidekummeina toimivat ammattitaiteilijat ja heidän tehtävänään on osallistaa oppilaita välitunneilla mukaan harrastustoimintaan sekä tukea kiusaamista kokevia lapsia ja nuoria auttamalla heidät kouluyhteisöissä tarjolla olevan avun pariin, esimerkiksi terveydenhoitajan tai koulukuraattorin luokse.

Kyseessä on Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tuella tehtävä työ, missä viedään matalankynnyksen maksuttomia harrasteita kouluille, nuorisotaloille ja muihin tiloihin. Lisäksi siinä konseptoidaan uudenlaista taidenuorisotyön mallia ja metodia, jossa luodaan kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimintamalleja eri tavoin taidetoiminnan kautta yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Breikki on meille yksi syy kokoontua yhteen, mutta lopulta on kyse isoista asioista, kuten läsnäolosta, onnellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Kokoontuessamme yhteen, meillä on yhteinen päämäärä ja se on aina merkittävää. Kaikki täällä oppimamme taidot ovat mielestäni sovellettavissa universaalisti elämän eri tilanteisiin”, kiteyttää BTF-taideohjaaja, breikkari ja ammattitanssija Lauri Peltonen.

Stoan aukion BTF- Hip hop tapahtuma 2019. Kuvassa Emre Sevim, Arttu Halmetoja ja Pontus Linder. Kuva: Minna Haatinen

BTF-konseptiin kuuluu myös näyttämötaideteoksia, joita tehdään näyttämötaiteen ammattilaisten kanssa. Niihin kutsutaan mukaan kouluilla järjestettävissä BTF-työpajoissa olleita lapsia ja nuoria — omien tuotostensa kanssa.

Break the Fight! -konseptiin kuuluvat myös näyttämötaideteokset, joissa teemme ammattilaisten kanssa tanssiteatteri- ja hybriditeoksia. Toiveenani on, että lapset ja nuoret saisivat nähdä ja kokea, mikä tanssi- ja näyttämötaiteen tekemisen prosessi on ja millaista erehdysten sietokykyä ja pitkäjänteisyyttä asioiden tekemiseen vaaditaan. Eläessämme kulttuurissa, jossa täydelliset suoritukset ovat napin painalluksen päässä, on tärkeää päästä kokemaan, että sellaisen taituruuden tekeminen ja omaaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, työtä sekä epäonnistumisia”, Tiili kuvailee.

Lapset ja nuoret ääneen heitä koskevissa keskusteluissa

12-vuotiaat Keiko, Ehan, Noel ja Axu näkevät kiusaamisen niin yleisenä ongelmana ja ilmiönä kouluissa, ettei opettajilla ole energiaa ja resursseja puuttua siihen. He kaipaisivat aikuisilta välitöntä reagointia ja puuttumista, jotta kiusatut eivät jäisi asian kanssa yksin. Nuoret myös kokevat, että heitä ei aina oteta aikuisten taholta vakavasti ja siksi vaikeneminen kiusaamisesta voi joskus tuntua ainoalta vaihtoehdolta. Tiilin mielestä parasta olisi, että lapset ja nuoret pääsisivät itse ääneen, myös päättäjäkeskusteluissa:

Hankkeissamme järjestetään kuntapäättäjäkeskusteluita, eli lapset ja nuoret pääsevät itse esittämään kysymyksiä ja ehdotuksia kuntapäättäjille. Niistä on noussut esiin kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä keinoja, kuten kaveripenkki sekä toive saada taiteilijoita koulun arkeen mukaan. Näitä tapoja olemme pyrkineet tuomaan ja juurruttamaan kouluille. Seuraavaksi pohdimme, miten oppilaiden ja opettajien yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyssä voisi lisätä.”

Break the Fight! nuorten hiphop-tapahtuman breaking battle Stoassa, 2020. Kuvassa keskellä Victor Sono eli Breakvicious. Kuva: Paola Figueroa

BTF:n edellisessä hankkeessa fokus oli koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä breikkityöpajojen, keskustelujen, osallisuuslaboratorioiden ja Break the Fight – I was here! -näyttämöteoksen kokemisen ja näkemisen kautta sekä erilaisten kiusaamista ehkäisevien toimintatapojen suunnittelussa ja toteutuksessa, työpajoista saatujen kiusaamiskokemusten perusteella.

Nyt tekeillä on kokemuksiin ja kerättyyn tietoon perustuva Break the Fight! -käsikirja, johon kiusaamista ehkäisevät ja taidetoimintaan perustuvat toimintamallit ja -metodit kirjataan. Tämän hetkinen BTF-toiminta keskittyy maksuttomien ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen sekä kouluilla tapahtuvaan taidekummitoimintaan. Tiili uskoo, että matalan kynnyksen harrastetoiminnan tarjoaminen toimii tehokkaana metodina kiusaamisen ennaltaehkäisylle:

Lapset ja nuoret pääsevät toimintamme kautta koulupäivän aikana käsittelemään erilaisia asioita taiteen tekemisen lomassa, pienryhmämuotoisesti sekä turvallisen aikuisen seurassa. Olemme käsitelleet muun muassa yksinäisyyttä, kiusaamista ja ilmastonmuutosta. Kun tällaisia aiheita lähestytään esimerkiksi graffitin kautta, keskustelu lähtee usein kuin itsestään liikkeelle kivan tekemisen lomassa. Tällainen yhteisöllinen tekeminen luo tilan, jossa voi kokea hyväksyntää. Se ehkäisee kiusaamista.”

Break the Fight! nuorten hiphop- tapahtuman Graffiti Corner Stoassa, 2020. Taideohjaajana Santeri Karttunen. Kuva: Paola Figueroa

Keiko, Ehan, Noel ja Axu ovat yhtä mieltä siitä, että kokemukset BTF:stä ovat olleet hyvin positiivisia. Kehuja saavat erityisesti kannustavat ohjaajat, jotka tukevat ja motivoivat oppilaita sekä varmistavat hyvän ilmapiirin tunneilla. Yhtä mieltä he ovat myös siitä, mikä toiminnassa on ollut parasta: breikkauksessa kehittyminen sekä erilaisiin esiintymisiin mukaan pääseminen.

Juuri nyt taidekummitoiminta kouluilla keskittyy siihen, että kummit ovat koulun käytävillä ja yhdessä keksitään jotain kivaa tekemistä. Se voi olla pienryhmissä tehtävää toimintaa koulun jumppasaleissa tai hiljainen tila, jota taidekummi valvoo. Lapset ja nuoret toivovat myös tällaisia asioita, eli aina ei tarvitse breikata vaan kyseessä voi olla esimerkiksi kehotietoisuuden opettamista. Kevään aikana rakennamme kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kouluille yhdessä oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Seuraamme ja arvioimme toimintamme vaikutusta kouluyhteisöjen ilmapiiriin Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden avulla. Se, miten paljon tämän hankkeen toimintamallit vaikuttavat ilmapiiriin kouluyhteisöissä, selviää tämän kevään jälkeen”, Tiili kertoo.

Tulevaisuuden haaveena Tiilillä on, että BTF:stä saataisiin pitkäkestoisempaa toimintaa. Siten luottamus nuorten ja taideohjaajien välille ehtii syventyä entisestään ja pajatoiminnassa esille tulleiden asioiden käsittelyä voidaan jatkaa kaikille turvallisessa tilassa.

Tähän tarpeeseen Tiili perusti keväällä 2020 Break the Fight Oy:n, jonka tehtävänä on muun muassa järjestää koulutusta hiphop-kulttuurista tietämystä omaaville nuorisotyöntekijöille eri kunnissa, jotta he voisivat toimia BTF-taidenuorisotyöntekijöinä nuorisotaloilla ja kouluilla.

Yrityksen avulla Tiili haluaa laajentaa BTF-taideryhmän toimintaa koulutuksen ja harrastetoimintojen tarjonnan puolella sekä mahdollistaa entistä pidemmän tähtäimen tekemistä ja toiminnan juurrutustyötä — viedä asioita jälleen eteenpäin.

Näyttämöteos Break the Fight - I was here! Kuvassa Emre Sevim ja Elena Ruuskanen. Kor. Arja Tiili. Kuva: Laura Oja

Tutustu Break the Fight! -toimintaan: https://www.breakthefight.net/ ja sosiaalisen median kanavissa @breakthefight.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.