CreMA-tuella konsepti valmiiksi kokonaisuudeksi – AVEK jakoi tukea 15 hankkeelle

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK on myöntänyt CreMA-tukea 15 hankkeelle yhteensä 295 000 euroa. Pilottihankkeille suunnattu tuki edistää yhteistyötä luovien alojen ja teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa. CreMA lisää luovilla aloilla toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ideoitaan toimiviksi tuotteiksi tai palveluiksi.


Vuoden 2018 CreMA-haussa painotettiin kaupunkikehittämistä. Tuensaajien joukossa on Green Infra –konsepti, jonka kehittäjä on Kortteeri-hankkeessakin mukana oleva Päivi Raivio ja RaivioBumann-designkollektiivi. Green Infra tarjoaa kaupunkimuotoiluratkaisuja tyhjien tilojen hyödyntämiseen, ultralokaaliin ruoantuotantoon ja vihreään kaupunkikehittämiseen. 


”Olemme halunneet tarttua yritysten kasvavaan haluun olla aktiivinen ja vastuullinen toimija myös kaupunkitilassa. Tavoitteenamme on olla sysäämässä liikkeelle isompaa muutosta, jossa vihreä infra olisi osa uutta kaupunkirakentamista”, Raivio kertoo. 


Vihreää infraa ovat esimerkiksi kaupunkipuutarhat, kattopuutarhat, kasvihuoneet tunneleissa ja muut innovatiiviset lähiruoantuotannon toteutukset. Hyödyntämällä olemassa olevia tyhjiä tiloja voidaan tuottaa lisäarvoa, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukea kaupunkien ekosysteemejä ja biodiversiteettiä. Konsepti linkittyy myös kiertotalouden teemoihin.


”CreMA-tuki mahdollistaa konseptin kehittämisen ideatasolta laajaksi kokonaisuudeksi, johon kutsumme toimijoita mukaan co-creation-hengessä”, Raivio huomauttaa. Yhden alustavan case-esimerkin muodostavat sähköyhtiö Helenin maanalaiset tilat, joihin voisi sijoittaa puutarhoja ultralokaalia ruoantuotantoa varten. 


CreMA-hakemukset arvioi asiantuntijaraati, jossa oli mukana opetus- ja kulttuuriministeriön, AVEKin sekä ELY-keskusten edustajat. CreMA on osa opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille myöntämää CreaDemo-määrärahaa.


Katso AVEKin sivuilta lista tukea saaneista hankkeista >

147 views